HVC wil afvalstoffenheffing in 2020 fors verhogen

ENKHUIZEN – HVC zegt met een aanzienlijke kostenstijging te zitten die vooral veroorzaakt wordt door hogere verwerkingskosten en lagere opbrengsten.

De zeven raden van de Westfriese gemeenten hebben een positieve zienswijze afgegeven op het aangaan van nieuwe dienstverleningsovereenkomsten over het afvalbeheer met HVC. De laatste twee raden (Drechterland en Enkhuizen) hebben dat eind september gedaan. Het is aan de colleges om de definitieve besluiten te nemen en de DVO’s te gaan ondertekenen. Deze ondertekening heeft echter nog niet plaatsgevonden.

Hoewel de kostenstijgingen aan de verwerkingskant een landelijke trend zijn en zich overal in vergelijkbare mate voordoen zijn de portefeuillehouders opnieuw in overleg met HVC getreden. Temeer omdat er ook nog geen duidelijkheid is hoe 2019 er qua resultaat uit gaat zien. In 2019 is namelijk ook al sprake van negatieve marktontwikkelingen.

De portefeuillehouders van de 7 Westfriese gemeenten trekken gezamenlijk op in het hernieuwde overleg met HVC. Inzet is het effect van stijgende verwerkingskosten te beperken. De uitkomsten van dit overleg worden op korte termijn verwacht.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp