HVC en Amsterdam in gesprek over samenwerking zet vraagtekens bij de aandeelhouders

ENKHUIZEN – Iedereen weet van de enorme problemen bij het Amsterdamse Energie Bedrijf (AEB) die zo erg zijn dat zelfs een faillissement dreigt. Het hele gedoe heeft al een wethouder de kop gekost, die wilde AEB verkopen aan een particuliere investeerder maar de rest van het college besloot om te gaan kijken naar samenwerking met HVC.

Recentelijk zijn HVC en de gemeente Amsterdam met elkaar om tafel gaan zitten om te kijken hoe de problematiek rond AEB kan worden opgelost, daarbij is ook de ‘publieke route’ als mogelijkheid aan de orde gekomen.

De gemeente Amsterdam heeft HVC tijdens deze bijeenkomst een toelichting gegeven op de wijze waarop het HVC-model werkt: een nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen, gericht op de uitvoering van maatschappelijke opgaven op het gebied van afval/grondstoffen, slib en duurzame energie. Op de vraag van de gemeente of haar activiteiten op het gebied van afvalverwerking en warmtelevering aan HVC kunnen worden overgedragen, heeft HVC toegelicht dat wanneer de gemeente zou kiezen voor een dergelijke samenwerking in HVC-verband, daarvoor belangrijke vereisten gelden.

Deze viertal eisen zijn:

  1. de gemeente Amsterdam zal als aandeelhouder dienen toe te treden tot HVC, met alle bijbehorende rechten en plichten, zoals de inbreng van restafval en GFT tegen de daarvoor geldende uniforme verwerkingstarieven, alsmede het mede borg staan voor de leningen die dienen ter financiering van de collectieve activiteiten
  2. de door de aandeelhouders van HVC vastgestelde strategie met betrekking tot afval/grondstoffen, slib en duurzame energie zal moeten worden onderschreven
  3. inbreng van de verbrandings- en warmte-activiteiten door Amsterdam zal ook voor de bestaande aandeelhouders van HVC aantrekkelijk moeten zijn. Dat betekent onder meer dat de financiële ratio’s van HVC stabiel moeten blijven en bij voorkeur verbeteren vanwege deinbreng. Een eventuele samenwerking zal dus moeten leiden tot een versterking van HVC als geheel
  4. HVC is bereid een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problematiek rond AEB, maar eventuele risico’s dienen te zijn beheerst alvorens hieraan invulling kan worden gegeven.

Amsterdam heeft besloten om een onderzoek te starten naar samenwerking met HVC om te kijken of een samenwerking daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Als dit gerealiseerd kan worden dan nog hebben de aandeelhouders van HVC het laatste woord.

Politiek zet grote vraagtekens bij plannen Amsterdam

Uit veel gemeenten die aandeelhouder zijn bij HVC komen al veel negatieve reacties over deze mogelijke samenwerking. Bang om voor de enorme financiële risico’s die HVC loopt bij een samenwerking met AEB te moeten opdraaien en dus indirect de problemen bij de aandeelhouders en de bewoners van deze gemeenten op het bordje komen te liggen. Om AEB weer op rails te krijgen spreekt men over bedragen die kunnen oplopen tot enkele honderden miljoenen euro’s.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp