Huizenbezitters moeten straks mogelijk meebetalen aan wegen,recreatie en voorzieningen

ENKHUIZEN – Als het aan het Centraal Planbureau ligt gaan huizenbezitters straks meebetalen aan voorzieningen die betaald worden door de overheid omdat zij volgens het CPB rechtstreeks financieel voordeel hebben bij deze overheidsinvesteringen.

Het CPB merkt op dat er op dit moment maar weinig mogelijkheden zijn om gebruikers en eigenaren van vastgoed te laten meebetalen aan een overheidsinvestering. Ook kent de Ozb in de huidige vorm te grote beperkingen en kunnen gemeenten op dit moment niet een vast bedrag per ingezetene heffen.

Meer welvaart

De maatschappelijke welvaart kan toenemen als ruimtelijke ontwikkeling mede wordt bekostigd via het benutten van baten die neerslaan bij de eigenaren en gebruikers van bestaand omliggend vastgoed. Een groot voordeel van bekostiging op basis van profijt is dat het een doelmatige afweging stimuleert bij investeringen in het ruimtelijk domein.

De lusten en lasten van een investering kunnen immers beter tegen elkaar worden afgewogen als die bij dezelfde partij liggen. Hierdoor neemt het risico af dat de overheid over- of onderinvesteert in ruimtelijke ontwikkeling. Het idee dat baathebbers meebetalen en gedupeerden worden gecompenseerd, draagt bovendien bij aan het gevoel van rechtvaardigheid, wat de maatschappelijke houding ten aanzien van overheidsinvesteringen in het ruimtelijk domein kan bevorderen.

Te lage ozb-belasting

Het CPB zegt verder dat de ozb-tarieven op dit moment te laag zijn om de enorme overheidsinvesteringen te kunnen bekostigen, gemiddeld zal het ozb-tarief met 0,12% moeten stijgen. in ruil voor de verhoging van het ozb wil het CPB dan dat de loonbelasting en btw naar beneden gaat. Ook ziet het CPB veel in een ‘ingezeteneheffing’

[signoff]

Reageer op dit onderwerp