Horizon: ‘slechte naam door jeugdrechtadvocaten’

WESTFRIESLAND – Horizon Jeugdzorg heeft in 2018 het stokje overgenomen van Parlan voor de opvang van jongeren met problemen. Vanaf het moment dat Horizon door de gezamenlijke gemeenten voor 2 jaar, met een optie van 2x een verlenging voor de duur van 1 jaar, kreeg is er veel onrust bij de jeugdzorg.

Parlan liet het er niet bij zitten dat zij de vergunning kwijt raakte en nam zelfs de stap naar de rechter waar zij in het ongelijk werden gesteld. Ondertussen ging Horizon Jeugdzorg aan de slag in Noord-Holland Noord om opvang te creëren voor jongeren met vaak een psychisch probleem, deze werd gevonden in Castricum in het gebouw van Antonius.

Alleen moest deze nog verbouwd worden wat leidde tot problemen met de opvang van jongeren waarop jeugdrechtsadvocaten via de rechter hun cliënten ergens anders, lees bij Transferium van Parlan, probeerden te krijgen. De uitspraken van de rechter noemde Horizon Jeugdzorg ‘kortzichtig’ en dat zij in de media niet volledig is geciteerd waardoor de uitspraak uit zijn verband is getrokken.

In een brief aan de wethouders van de gemeenten die in samenwerkingsverband de vergunning aan Horizon Jeugdzorg hebben gegund schrijft Horizon Jeugdzorg o.a.: ,,Zoals bij elke vernieuwing hadden wij verwacht dat niet direct alle fronten mee zouden werken. Daar hadden wij dan ook rekening mee gehouden. Wij betreuren de huidige situatie waarin de tegenwind die te verwachten is, lijkt uit te groeien tot tegenwerking. De uitspraken in de media en de campagne die door jeugdrechtadvocaten lijkt te worden gevoerd, zijn tendentieus.

Gemeenten staan achter Horizon jeugdzorg

In een gezamenlijk schrijven zeggen de 18 verantwoordelijke wethouders: ,,Antonius in Bakkum is nu ruim vier maanden operationeel. Er klinken geluiden dat de aanbesteding gestopt zou moeten worden. Voor alle duidelijkheid: dit is niet mogelijk. We zijn een contract aangegaan voor twee jaar met de optie voor twee keer verlenging met één jaar. Alleen als Horizon niet voldoet aan de contractuele afspraken, dan kan het contract tussentijds ontbonden worden. Dit is zeker niet aan de orde. Wel erkennen wij dat een aantal zaken niet optimaal waren. Wij hebben deze issues besproken met Horizon én met de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd. Er zijn inmiddels veel verbeteringen doorgevoerd. Hieronder informeren wij u over de meest actuele stand van zaken.

Feiten

Aantal jeugdigen in JeugdzorgPlus: Antonius en Bakkum

  • Vanaf 3 februari 2019 tot 20 mei zijn er zestien jongeren uit de drie NHN-regio’s aangemeld voor JeugdzorgPlus. Dit is een lagere instroom dan verwacht. We hebben een langere periode nodig om hiervan een goede analyse te kunnen maken.
  • Per datum 20 mei 2019 verbleven er 8 jongeren in Antonius en acht jongeren in Transferium. Van de jongeren in Transferium zijn er drie jongeren in onderling overleg tussen Horizon en Parlan – en om inhoudelijke redenen – bij Transferium geplaatst. Bijvoorbeeld een jeugdige die eerder in Transferium heeft gezeten en daar zich vertrouwd mee voelde.
  • Half juni 2019 is het aantal jongeren bij Antonius gestegen tot 14.
  • De andere vijf jongeren zijn op advies van wisselende partners uit de jeugdrechtketen in Transferium geplaatst. Waarvan twee jongeren direct in Transferium op last van de rechter met als redenen: wegloopgedrag en LVB-problematiek. In alle gevallen heeft Horizon een inhoudelijke, andere visie op de uitspraak. Horizon is hierover in overleg met de jeugdrechtketen.
  • De jeugdrechter heeft Horizon en Parlan verzocht afspraken te maken over de regievoering van de behandeling bij de geplaatste jongeren in Transferium via onderaanneming. Partijen hebben hiervoor afspraken ontwikkeld die op 21 mei 2019 zijn geformaliseerd.

De brief van Horizon Jeugdzorg kunt u hier downloaden (PDF)
De informatienota aan de 18 gemeenteraden kunt u hier downloaden (PDF)

[signoff]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.