Enkhuizen Actueel

Foto: HHNK

Algemeen

HHNK: ‘Corona in rioolwater. Hoe zit het?’

ENKHUIZEN – Van mensen die besmet zijn met het coronavirus, kan het virus via uitwerpselen in het rioolwater terechtkomen. Onderzoek heeft dit inmiddels aangetoond. Graag beantwoorden we de voor de hand liggende vragen.

Is het coronavirus in rioolwater aangetroffen?

Ja. Sinds 17 februari worden er wekelijks door het RIVM monsters genomen van het afvalwater bij Schiphol. De eerste twee weken werd het coronavirus niet aangetroffen. Bij metingen op 2, 9 en 16 maart kon met moleculaire detectiemethoden het coronavirus wel worden aangetoond. Dit was vier dagen nadat de eerste persoon in Nederland positief getest was op het nieuwe coronavirus.

Op 3, 10 en 17 maart is ook afvalwater in Tilburg bemonsterd en werd het coronavirus aangetoond. Ook dit was binnen de eerste week na de eerste positief geteste patiënten vanaf 27 februari. Op 3 en 18 maart is afvalwater bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Kaatsheuvel getest.

Er is niet specifiek gemeten bij Hollands Noorderkwartier.

Kan gezuiverd water van een rioolwaterzuivering (RWZI) het oppervlaktewater besmetten?

In het gezuiverde  water dat uit een RWZI komt, is het virus vooralsnog niet aangetoond. De RWZI’s lozen het gezuiverde water op oppervlaktewateren zoals ringvaarten en boezemkanalen. Het is, net als altijd, af te raden om in de buurt van die lozingspunten te gaan zwemmen of om op een andere manier contact met het water op die plek te hebben.

Lopen omwonenden van een waterzuiveringsinstallatie risico?

Nee. De metingen zijn gedaan in afvalwater. Omwonenden komen daar niet mee in aanraking, omdat het riool en de RWZI’s een gesloten systeem zijn. Het coronavirus is vooralsnog niet terug te zien in het gezuiverde water dat een RWZI verlaat. Het virus overleeft niet goed in water en het RIVM ziet geen verhoogd risico op besmetting van omwonenden via gezuiverd water dat een RWZI verlaat.

Zijn medewerkers op de RWZI beschermd?

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de reguliere beschermingsmaatregelen voor medewerkers van RWZI’s hen ook tegen het coronavirus beschermen. Mensen die met afvalwater werken, weten dat ze sowieso direct contact met en het inslikken en/of inademen van nevel van afvalwater moeten vermijden. Zij dragen persoonlijke beschermingsmiddelen, passend bij hun werkzaamheden. Denk aan beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en/of gezichtsbescherming.

Wie weet hier meer over?

STOWA, het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland, doet een lopend onderzoek naar afvalwater in relatie tot COVID-19 en plaatst hierover regelmatig updates op hun website.

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?