Het Enkhuizer Alternatief wil opheldering over ontwikkelingen bij WEEFF

ENKHUIZEN – Hans Langbroek, voorman van Het Enkhuizer Alternatief maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij de regionale omroep WEEFF. In een brief aan het college van Enkhuizen zegt Langbroek dat hij informatie heeft ontvangen dat er bij WEEFF een grote leegloop gaande is onder de actieve vrijwilligers waardoor de omroep niet meer kan voldoen aan de taken die de regionale omroep vanuit de Mediawet is opgelegd.

De taken waaraan WEEFF naar onze informatie niet meer aan kan (gaan) voldoen, zijn o.a.:

 • Er wordt geen 48% van de zendtijd meer nieuws gebracht
 • Er worden geen themaprogramma’s meer gebracht, doch bijna alles is reeds dagen van tevoren opgenomen.

Samenwerking NH en WEEFF

Ook is er de constructie van het samenwerkingsverband Noord Holland Nieuws en WEEFF,
HEA heeft hier twijfels over. Naar informatie die HEA in handen heeft,  heeft WEEFF door genoemde leegloop aan actieve vrijwilligers geen of bijna geen nieuwsredactie meer. Daarnaast en daardoor is Noord Holland Nieuws straks feitelijk en/of in de praktijk gezien de baas over de nieuwsredactie en dus nieuwsproductie van WEEFF.

Dit alles baart Hans Langbroek zorgen om continuering en wettigheid van het “WEEFF-gebeuren” op dit moment en/of in de nabije toekomst. WEEFF wordt grotendeels gefinancieerd door de gemeentes uit de regio. Deze financiële bijdrage van de gemeenten in de regio dient correct, efficiënt en wettelijk verantwoord gebruikt te worden.

Langbroek heeft een drietal vragen gesteld aan het college:

 1. Is bovenstaande informatie over het klaarblijkelijke niet (kunnen) voldoen aan de te verrichten verplichte taken van WEEFF in relatie tot de verplichtingen vanuit de Mediawet, ook bekend bij het college?Zo ja, welke actie is tot dusverre ondernomen door u en de regionale colleges om dit te gaan oplossen, of welke bijdrages heeft de regio tot dusverre geleverd aan oplossing van het genoemde?

  Zo nee, is bovenstaande informatie hierover voor u aanleiding zich te gaan verdiepen in de materie en op welke termijn zal dit gebeuren?

 2. Is bij het college de leegloop aan vrijwilligers bij de regionale omroep WEEFF bekend?Zo ja, bent u over mogelijke oorzaken hiervan in overleg met de regionale omroep en welke maatregelen staan in de steigers om dit te gaan oplossen?

  Zo nee, is bovenstaande informatie hierover voor u aanleiding zich met uw collega’s uit de regio te gaan verdiepen in de materie en op welke termijn zal dit gebeuren?

 3. Is het college bekend met het genoemde wat betreft de constructie van de samenwerking van WEEFF met Noord Holland Nieuws?Zo ja, deelt u de zorgen die HEA zich hieromtrent maakt betreffende de wettigheid van de samenwerkingsconstructie? Bent u hierover reeds in overleg of gaat u hierover in overleg met de regionale omroep WEEFF?

  Zo nee, is genoemde zorg van HEA hierover voor u aanleiding zich in genoemde materie van de samenwerking tussen WEEFF en Noord Holland Nieuws te verdiepen en op welke termijn zult u dit dan doen?

Het college heeft 2 weken de tijd om op deze vragen te reageren. De brief aan het college kunt u hier lezen

[signoff]

Reageer op dit onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.