Hertenkamp wordt gesaneerd, wel daarna de broek zelf ophouden

ENKHUIZEN – De grond op het terrein van het Hertenkamp in Enkhuizen is verontreinigd en de gemeente Enkhuizen is verplicht de bodem te saneren. Omdat de financiële consequenties niet geheel zijn afgedekt moest de gemeenteraad een besluit nemen over een bedrag van 120.000 euro om de bodem te kunnen saneren.

Na veel gesteggel, zelfs een heus Drommedaris-gevoel kwam er bij kijken, werd er toch besloten om tot sanering van het Hertenkamp over te gaan. Maar zonder slag of stoot ging het niet. De SP wilde meer weten over de loodvervuiling in de grond, dit kwam naar boven door onderzoeken van het RUD en GGD en ondanks dat de hoeveelheid lood dat in de grond is aangetroffen werd er wel maatregelen genomen om het water rondom het Hertenkamp met rust te laten.

Broek op houden

De hoge kosten van de sanering en herinrichting van het terrein gaat Enkhuizen totaal 260.000 euro kosten. Een bedrag waar een groot deel van de gemeenteraad problemen mee had, vooral het CDA, SP, CU-SGP lieten weten dit toch wel erg veel geld te vinden en of het niet mogelijk was een goedkopere manier te vinden.

De 140.000 euro voor de herinrichting kon ook rekenen op veel weerstand, Een deel van de gemeenteraad ziet lever dat vrijwilligers een groot deel van de herinrichting gaan doen zodat de herinrichtingskosten naar 80.000 euro kunnen worden verlaagd.

De wethouder beloofde de raad te zullen laten onderzoeken wie de vervuiling heeft veroorzaakt maar dat van voorbedachte rade geen sprake is en dat de sanering wettelijk verplicht is. Ook beloofde de wethouder dat er nog eens kritisch naar de kosten zal worden gekeken en waar kan worden bezuinigd dit ook zal gebeuren.

De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel voor sanering en herinrichting van het Hertenkamp.

[signoff]