Goede Jeugdzorgplus voor onze kinderen

ENKHUIZEN – De fracties van de PvdA, GroenLinks, SP en Progressieven in Noord-Holland Noord willen aandacht om te bouwen aan een stabiel netwerk rondom kinderen die gespecialieerde Jeugdzorg nodig hebben.

In een brief aan de gemeenteraad schrijven de 4 fracties: ,,De zorg voor jeugd en jongeren is sinds de decentralisaties een integrale verantwoordelijkheid voor gemeenten. Met verreweg de meeste kinderen (en jongeren) gaat het gelukkig goed. Met sommige, al dan niet tijdelijk, wat minder. Zij doen een beroep op (ambulante) jeugdzorg. Met een deel van deze kinderen gaat het nog minder goed. Voor hen is er specialistische jeugdhulp, onder andere in de vorm van jeugdzorgplus, een vorm van gesloten jeugdhulp.

Nieuwe fase decentralisatie

Ook Enkhuizen krijgt weer te maken met een nieuwe face van decentralisatie, na de transitie, de overgang van zorg naar de gemeenten is nu de transformatiefase aangebroken waar elke regio een transformatieplan heeft opgesteld om hun ambities ten aanzien van de jeugdzorg te formuleren.

In Noord-Holland Noord is expliciet gekozen voor een model met één aanbieder, Horizon Jeugdzorg, die voor alle 18 gemeenten jeugdzorgplus aanbied. Maar tegelijkertijd moet er wel iets veranderen aan de jeugdzorgplus vinden de 4 fracties.

Jeugdzorgplus

De term JeugdzorgPlus wordt gebruikt voor gesloten jeugdhulp. Opname en verblijf van jeugdigen in gesloten accommodaties is geregeld in de Jeugdwet. Het gaat om een zeer intensieve vorm van residentiële jeugdzorg. Het betreft een 24-uurs opname op een gesloten behandelgroep waarbij, indien nodig, aanvullende vrijheid beperkende maatregelen kunnen worden ingezet. De doelgroep van JeugdzorgPlus bestaat uit jongeren met ernstige gedragsproblemen, vaak in combinatie met een psychiatrische stoornis, een verstandelijke beperking en/of verslavingsproblematiek. In een aantal gevallen gaat het ook om jongeren die (tegen zichzelf) in bescherming genomen moeten worden, bijvoorbeeld in geval van loverboy problematiek. Een van de wettelijke voorwaarden voor een machtiging gesloten jeugdhulp is dat de jeugdige zich onttrekt aan de noodzakelijke hulp of behandeling.3

Er maken (gelukkig) maar relatief weinig jongeren gebruik van jeugdzorgplus. In het Zorggebied Noord-West (de provincies Noord-Holland en Utrecht) zijn er jaarlijks 400 die door de rechter in een jeugdzorgplus-instelling geplaatst worden.4 Omdat jongeren daar niet het hele jaar zitten, is er in de regio Noord-Holland-Noord totaal een capaciteit van ca. 50 plaatsen nodig voor jeugdzorgplus.

Discussie

Op maandagavond 14 oktober zal in het gemeentehuis een discussie gaan plaatsvinden waar de 4 partijen hun ideeën zullen ventileren en over deze plannen gediscussieerd kan worden.

[signoff]

 

Reageer op dit onderwerp