Gemeenten en Westfriese Bibliotheken ondertekenen convenant 2020-2021

ENKHUIZEN – De Stichting Westfriese Bibliotheken en de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec ondertekenden een convenant om de samenwerking in het bibliotheekwerk voort te zetten. Het convenant geldt voor de periode 2020-2021. Hiermee geven deze Westfriese gemeenten de bibliotheekorganisatie een inhoudelijke en financiële basis om verder te ontwikkelen.

Van aanbodgericht naar vraaggericht

De Stichting Westfriese Bibliotheken heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet in de transitie van een klassieke bibliotheek naar een maatschappelijke bibliotheek. “Twee jaar geleden ondertekenden we een convenant waarmee de samenwerking tussen de gemeenten en de bibliotheek werd geformaliseerd”, zegt wethouder Joset Fit, voorzitter van de stuurgroep. “Dat was toen een grote stap. Nu zijn we nog maar twee jaar verder en is er al zo veel gebeurd. De bibliotheek is veel zichtbaarder geworden en echt van aanbodgericht veel vraaggerichter gaan werken. Zo is er bijvoorbeeld een nieuw aanbod voor basisscholen gekomen. Die grote stap vind ik een enorme prestatie. Met de ondertekening van dit convenant kan de Stichting Westfriese Bibliotheken de ontwikkelingen nog verder uitbouwen.

Ontmoeten en ontwikkelen

Directeur-bestuurder Chantal Trigallez van de Stichting Westfriese Bibliotheken vult aan: “Ik ben blij met het vertrouwen dat de gemeenten uitspreken. Dit convenant geeft ons de ruimte om verder uit te groeien tot een toegankelijke plek waar inwoners van Westfriesland graag tijd doorbrengen om elkaar te ontmoeten en zich persoonlijk te ontwikkelen. Wij gaan vol energie door om dat waar te maken.

Gelijke basis

Met het convenant wordt een gelijke basis gelegd voor het bibliotheekwerk in alle Westfriese gemeenten, conform de vijf wettelijke kerntaken van het bibliotheekwerk:

  1. toegang bieden tot kennis & informatie
  2. faciliteren van persoonlijke ontwikkeling & educatie
  3. bevorderen van lezen & literatuur
  4. stimuleren tot ontmoeting & debat
  5. kennis laten maken met kunst & cultuur.

Gemeenten die aanvullend maatwerk willen op basis van lokale behoeften, maken hierover nog aparte afspraken met de bibliotheek.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp