Gemeente komt Enkhuizer schippers tegemoet, wintertarief voor ligplaats

ENKHUIZEN – De Enkhuizer charterschippers worden hard geraakt door de geldende corona maatregelen nu zij niet met groepen belangstellenden kunnen uitvaren.

Om de schippers tegemoet te komen zullen de liggelden die zij verschuldigd zijn aan de gemeente Enkhuizen met terugwerkende kracht verlaagd worden tot het wintertarief. Deze week werd het voorstel goedgekeurd door de gemeente raad, het college kwam een maand eerder al met het voorstel om de door de corona getroffen sector boven water te houden i.p.v. te laten zinken.

Een volledige kwijtschelding van de liggelden zoals in andere gemeenten wel het geval is is geen haalbare kaart i.v.m. het op orde houden van de begroting van de gemeente Enkhuizen. Ook de horeca krijgt een verlichting, zij hoeven pas precario te gaan betalen vanaf het moment dat de terrassen weer open mogen en bezoekers kunnen ontvangen.