Geen ruimte voor extra taken en soms pijnlijke keuzes voor politie Westfriesland

ENKHUIZEN – Het lukt wel maar het is allemaal passen en meten voor het politiebasisteam Hoorn. De huidige basisbezetting voor noodhulp kan nog 24 uur per dag op peil worden gehouden maar dit lukt alleen als ook de wijkagenten mee worden genomen in deze bezetting.

Minder ruimte, soms pijnlijke beslissingen

Het grootste probleem is dat voor extra taken vrijwel geen ruimte is en er soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden waardoor bijvoorbeeld een onderzoek niet kan worden opgepakt, waardoor er meer incidentgericht en minder probleemgericht wordt gewerkt.

In december 2019 verscheen er een interview met korpschef Anja Schouten in de media waar zij aangaf dat er in Westfriesland een duidelijk tekort aan agenten is. Om dit probleem zo goed mogelijk op te vangen is er al besloten om bijvoorbeeld bij evenementen het evenementenbeleid aan te scherpen onder het motto: “Een evenement is bedoeld als een feest, en een leuk feest kan zonder politie.” Dit is in de praktijk ook duidelijk merkbaar, de inzet van politie bij evenementen in Westfriesland is duidelijk afgenomen.

112

Voor 112 meldingen geldt een uitzondering, deze hebben altijd voorrang boven andere meldingen en werkzaamheden. Prio 1 meldingen worden altijd opgepakt en uitgevoerd, zo nodig met ondersteuning vanuit andere politieregio’s als Heerhugowaard en Hollands Kroon.

Altijd aangifte doen

Het is voor de politie belangrijk dat burgers altijd aangifte doen, aangiftes vormen de start van menig opsporingsonderzoeken en zijn onmisbaar voor de informatiepositie van de politie. Dat blijkt wel uit het feit dat 90% van alle aanhoudingen in Nederland gebeurt op aanwijzingen van een aangever of getuige.

Wel maakt de politie een weging in de aangiftes en wordt er zorgvuldig gekeken naar de maatschappelijke relevantie, de impact en de opsporingsindicatie van een aangifte. Het resultaat uit deze weging zorgt er dan voor of een aangifte direct wordt opgepakt of dat op een later moment wordt opgepakt of helemaal niet.

Reageer op dit onderwerp