Geen huisvesting arbeidsmigranten industrieterrein Drechterland

DRECHTERLAND – Aan de langslepende kwestie van het langdurig huisvesten in een pand aan de Zuiderwijzend 17 in Drechterland is een einde gemaakt door de uitspraak van de Raad van State, deze stelde de gemeente Drechterland in het gelijk.

De gemeente Drechterland heeft al eerder de eigenaar van het pand een dwangsom opgelegd vanwege de aanwezigheid van arbeidsmigranten in het pand waarvoor geen vergunning was afgegeven. De eigenaar van het pand is hier tegen in beroep gegaan maar heeft bij de Raad van State geen gelijk gekregen.

In een brief aan de gemeenteraad van Drechterland schrijft het college: ,,Er speelden twee dingen. Het eerste onderdeel ging om het laten bewonen van de bedrijfsgebouwen waarvoor een dwangsom is opgelegd en waartegen door de eigenaar bezwaar is gemaakt. Dit bezwaar is eerder al, via een uitspraak van de Raad van State, ongegrond verklaard. Het andere onderdeel ging om de weigering van een omgevingsvergunning om huisvesting mogelijk te maken. Ook hiertegen was door de eigenaar beroep ingesteld. Dit beroep was door de rechtbank ongegrond verklaard, waarop de zaak aan de Raad van State is voorgelegd. Bij de beantwoording van de gestelde vragen in uw vergadering hebben wij toen aangegeven niet inhoudelijk op deze zaak te kunnen ingaan omdat deze nog “onder de rechter” was. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft afgelopen week uitspraak gedaan over de geweigerde omgevingsvergunning die door de eigenaar van Zuiderwijzend 17c en 17d te Hoogkarspel bij de gemeente was aangevraagd.

De gemeente Drechterland is al een lange periode in gesprek met de eigenaar van het pand over de vraag of het is toegestaan om voor langere tijd arbeidsmigranten op een bedrijventerrein in Hoogkarspel te kunnen huisvesten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een gerechtelijke procedure met als resultaat een negatieve uitspraak voor eigenaar van het pand. De eigenaar van het pand heeft hierop de dwangsom betaald aan de gemeente maar ging gewoon door met het huisvesten van arbeidsmigranten.

De ondernemer heeft wel direct bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd om de huisvesting alsnog mogelijk temaken maar die aanvraag is door de gemeente geweigerd, de rechtbank heeft de afwijzing bevestigd en de gemeente Drechterland in het gelijk gesteld. De Raad van State heeft nu ook haar licht laten schijnen over deze kwestie en uitspraak gedaan.

De Raad van State heeft vorige week in haar uitspraak over deze zaak de gemeente in het gelijk gesteld en aangegeven dat de gevraagde omgevingsvergunning terecht is geweigerd. Als belangrijkste overweging daartoe heeft de Raad van State gezegd dat, doordat in belangrijke mate niet voldaan wordt aan de richtafstanden, het college in redelijkheid heeft kunnen stellen dat er geen goed woon- en leefklimaat voor de bewoners van de twee panden is gegarandeerd en dat de bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven en toekomstige vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, als gevolg van het huisvesten van arbeidsmigranten op het bedrijventerrein, worden beperkt.

Ook andere beroepsgronden die door de eigenaar zijn aangevoerd, zijn door de Raad van State verworpen. Om procedurele redenen zijn wij wel veroordeeld in het betalen van de proceskosten en het griffierecht. Voor het weigeringsbesluit maakt dat echter geen verschil. De uitspraak van de rechtbank is op dat punt door de Raad van State bevestigd.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.