Geen extra vuurwerkvrije zones komende nieuwsjaarswisseling

ENKHUIZEN – Komende nieuwjaarswisseling worden er in de gemeente Enkhuizen geen extra vuurwerkvrije zones ingesteld en extra capaciteit van Boa’s ingezet om overlast door vuurwerk te voorkomen, de huidige vuurwerkvrije zone rondom het Wilhelminaplantsoen zal wel blijven bestaan. 

In een brief aan de gemeenteraad laat B&W weten dat een algeheel vuurwerkverbod voor de gehele gemeente wettelijk niet mogelijk is. Hiervoor zal eerst de wet Vuurwerkbesluit aangepast moeten worden.

Wel heeft de gemeente verschillende mogelijkheden onderzocht en de voor- en nadelen van extra vuurwerkvrije zones tegen elkaar te hebben opgewogen. Hierbij is gekeken naar “verplichte” vuurwerkvrije zones aangewezen door de gemeente en naar vuurwerkvrije zones op verzoek van bewoners, buurt-, dorps- en wijkverenigingen.

De conclusie is dat controle en handhaving erg moeilijk blijkt te zijn zowel onmogelijk is. De politie heeft aangegeven niet voldoend capaciteit te hebben om dit te controleren en te handhaven in Enkhuizen, ook de capaciteit van de Boa’s is onvoldoende. Los daarvan wordt er niet voorkomen dat er een “waterbed effect” optreed. Als er geen vuurwerk op de ene plek meer afgestoken mag worden dan zal de jeugd naar een andere wijk trekken en daar gaan afsteken.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp