Geen 100 maar straks 80 km/u op de provinciale wegen

WESTFRIESLAND – De Provincie Noord-Holland trekt alles uit de kast om het stikstofprobleem aan banden te leggen en zo het bouwen van woningen weer vol gas door te kunnen laten gaan.

Afgelopen maandag nam de Provinciale Staten een motie van D66, GroenLinks en de PvdA aan waarin wordt opgeroepen om de maximale snelheid op de provinciale wegen terug te brengen van 100 km/u nu naar 80 km/u.

Uit berekeningen van de ANWB blijkt dat een snelheid van 80km/u optimaal is voor de doorstroming, en dat een lagere snelheid ook een gunstig effect heeft op de omgevingskwaliteit, waaronder de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en het klimaat.

Nu de motie is aangenomen moeten de Gedeputeerde Staten een onderzoek starten naar de effecten van deze verlaging zijn en in hoeverre een bijdrage geleverd kan worden aan de oplossing van het stikstofprobleem.

Ook moet de Gedeputeerde Staten onderzoeken wat de effecten zijn  van een nog verdere verlaging naar 70 of zelfs 60km/u op het gehele provinciale wegennet die in de omgeving van Natura 2000 liggen.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp