Fusie Wilgaerden en LeekerweideGroep

WOGNUM – De Westfriese zorgaanbieders Wilgaerden (zorg voor ouderen) en LeekerweideGroep (zorg voor mensen met een beperking/ondersteuningsvraag) zijn per 1 januari 2020 gefuseerd. Voortaan wordt de zorg en ondersteuning aangeboden vanuit één gezamenlijke organisatie: WilgaerdenLeekerweideGroep.

Behoud eigenheid en bundelen van krachten
In de zorg en ondersteuning aan de cliënten verandert er niets. Zij blijven de hulp krijgen van hun vertrouwde professional, thuis of op de eigen zorglocatie, vanuit de bestaande labels. De fusie tussen de twee organisaties houdt voornamelijk een samengaan van de ondersteunende diensten in en een bundeling van de behandelexpertise.  Het samengaan heeft ook geen personele consequenties. Per 1 januari 2020 is er één Raad van Bestuur, met daarin de huidige bestuurders mevrouw Iris van Bennekom van Wilgaerden en de heer Paul Zegveld van LeekerweideGroep. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de nieuwe organisatie.
De bestuurders zijn trots op het resultaat: “We starten vol vertrouwen samen dit nieuwe jaar. Het is zeker niet klaar, in feite begint het nu pas. We kunnen nu stap voor stap onze nieuwe organisatie gaan inrichten“.

Expertise bundelen
Door de krachten te bundelen behouden beide organisaties het goede en verbeteren de ondersteuning waar mogelijk door samenwerking. Met de fusie kunnen de werkprocessen efficiënter worden vorm gegeven en de kwaliteit van zorg verbeterd. Door het samengaan van Wilgaerden en LeekerweideGroep en het combineren van de middelen ontstaat ook meer ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe ondersteuningsvormen. Hiermee kan de ingezette koers van transformatie en zorgvernieuwing samen met gemeenten, zorgkantoor en andere partners worden voortgezet.

Sterke keten
Direct effect: Wilgaerden en LeekerweideGroep creëren  met de fusie een sterke keten aan ondersteuning, begeleiding en zorg  voor  jeugdigen,  gezinnen, volwassenen en ouderen in de regio Noord-Holland Noord.  In deze keten wordt onderzoek, behandeling, zorg, ondersteuning in het sociaal domein, jeugdzorg, wijk- en verpleegzorg, woonbegeleiding,  begeleiding naar scholing en werk, vrijetijdsbesteding en huishoudelijke hulp binnen één organisatie gecombineerd. Deze diensten kunnen afzonderlijk of in een arrangement worden afgenomen.  De naam Wilgaerden blijft bestaan en wordt één van de 10 labels binnen de Groep. Ieder van deze labels heeft zijn eigen deskundigheid en expertise. Het mooie aan deze constructie is dat onnodige schotten worden weggenomen, terwijl kennis en deskundigheid gedeeld kunnen worden.

Wilgaerden biedt zorg aan ouderen. Deze zorg wordt aan  huis of als dat nodig is, in woon- of verpleegzorgcentra geboden. Er werken circa 1600 medewerkers. Zij bieden zorg op maat aan meer dan 1500 cliënten in West-Friesland en omstreken.

LeekerweideGroep biedt specialistische ondersteuning aan kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen die door beperking of aandoening of levensloop voor korte of langere tijd ondersteuning nodig hebben. Met circa 1200 medewerkers bieden de negen labels van LeekerweideGroep ondersteuning  aan meer dan 1500 cliënten per jaar.

Reageer op dit onderwerp