FNV: ‘maak de groepen in de kinderopvang kleiner’

ENKHUIZEN – Het FNV trekt aan de bel als het gaat om de werkdruk in de kinderopvang. Nu de kinderopvang weer deels open is en per 1 juni zelfs weer helemaal open mag is er fors minder personeel die de kinderen moeten opvangen, volgens het FNV zelfs 57% van de werknemers moet het doen met minder collega’s.

Risico coronavirus

Uit een enquête gehouden door het FNV onder 1.635 pedagogisch medewerkers komt naar voren dat uit angst om zelfs ziek te worden, of vanwege een familielid dat tot de risicogroep behoort of ziekte in de periode na 11 mei verlof hebben opgenomen of zich preventief ziek hebben gemeld waardoor er extra druk op de schouders van de wel werkenden is komen te liggen.

Volgens Debbie van leiden, bestuurder FNV Zorg & Welzijn, is er snel meer personeel nodig en moeten de groepen ook kleiner worden om dit probleem op te kunnen vangen.  ‘Anders hebben we in Nederland vanaf 8 juni een nog veel groter probleem als de opvang weer volledig open gaat. We krijgen nog meer dan anders signalen over taken en werkzaamheden die de pedagogisch medewerkers moeten verrichten die niets met de kinderen te maken hebben. Zo moeten ze veel meer schoonmaakwerk doen, dubbele administratie bijhouden, en alle kinderen bij het brengen en halen helpen met zaken die normaal gesproken de ouders doen. Het zou al enorm schelen als er meer groepshulpen worden ingezet, voor bijvoorbeeld de licht huishoudelijke werkzaamheden op de groepen. Dat scheelt veel uitval en ziekteverzuim onder de pedagogisch medewerkers.’  

Kleine meerderheid voelt zich veilig

Uit de enquête komt verder naar voren dat maar een kleine 50% van de werknemers in de kinderopvang zich veilig voelt op de werkvloer maar dat de 1.5 meter regel vrijwel niet toepasbaar is tussen collega’s onderling, ondanks dat 90% van de werkgevers de coronaregels goed toepassen. Maar ook de onzekerheid of kinderen wel of niet het virus overdragen zorg voor een onprettig gevoel bij de werknemers in de kinderopvang.