Fitnessbranche wil de deuren weer open, ‘wij zijn er klaar voor’

ENKHUIZEN – Na bijna twee maanden gedwongen gesloten te zijn geweest, hoopt de fitnessbranche op goed nieuws van het kabinet.

“Geef ons in ieder geval perspectief”, zegt Han de Hair, voorzitter van de VES, een overkoepelende organisatie van 110 sport- en fitnesscentra in Nederland. Wij zijn klaar en voorbereid om de deuren te openen in de anderhalve meter samenleving. De branche heeft alle benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen waarmee de drie miljoen leden, die lid zijn van een fitnesscentrum gecontroleerd weer aan hun gezondheid kunnen werken.

Dat dit noodzakelijk is, blijkt uit recent onderzoek. De lockdown leidt tot meer stress en een ongezondere leefstijl. Ongeveer de helft van de ondervraagde mensen is niet in staat om zonder externe hulp de levensstijl te veranderen waarmee het middel erger dan de kwaal dreigt te worden. Zeker als de lockdown nog langer gaat duren.

Een ander aspect waar de fitnessbranche vraagtekens bij plaatst, is de schijn van willekeur. Overal worden grote concentraties mensen getolereerd in bouwmarkten, tuincentra, woonwarenhuizen etc. Dat zijn nu niet echt vitale plaatsen voor de volksgezondheid. Terwijl de sportcentra, die van overheidswege gesloten zijn, juist een belangrijke rol spelen in het fit houden en maken van mensen.

De vraag is of er bij de beleidsbepalers voldoende kennis van de markt aanwezig is. Het idee leeft dat door het openen van de sportcentra er een enorme stroom mensen gebruik gaat maken van het openbaar vervoer. Dat wordt als een risico gezien. Echter mensen kiezen hun sportcentrum op basis van afstand en komen op de fiets of met de auto. Dat blijkt ook uit het manifest van NLActief, met tien redenen waarom sport- en fitnesscentra weer open mogen én kunnen gaan.

“De oproep aan het kabinet en het OMT is daarmee ondubbelzinnig. Gebruik het ‘gezonde’ verstand en open de fitnesscentra in Nederland in het belang van de preventieve gezondheidszorg. De branche is er klaar voor!”, aldus Han de Hair.