Extra onderzoek naar lood in waterleidingen gemeentelijke panden

ENKHUIZEN – Ook in Enkhuizen gaat er extra onderzoek uitgevoerd worden naar loden waterleidingen in de gemeentelijke gebouwen. Het gaat hierbij om oudere gemeentelijke gebouwen van voor 1960, in de nieuwere gebouwen zijn geen loden waterleidingen meer gebruikt.

Lood kan een risico opleveren bij inname, dit met name bij jonge kinderen. Een te grote hoeveelheid van opname van dit metaal kan bijvoorbeeld een nadelig effect hebben op hun leervermogen. Daarom is het uitermate van belang dat jonge kinderen en baby’s zo weinig mogelijk lood binnenkrijgen. Eerder is er al onderzoek gedaan naar lood in de bodem bij zo’n 40 speelplekken in Enkhuizen.

Bij dit onderzoek was op 28 locaties de kwaliteit voldoende en op 11 locaties was een beperkte hoeveelheid lood in de grond aangetroffen. Het loodgehalte in de grond bij de openbare speelplaats aande Nassaustraat was te hoog. Ook de openbare speelplaats aan de Nanne Sluisstraat (langs vesting en bolwerk) heeft gemiddeld een beperkte hoeveelheid lood in de bodem, maar bij enkele grondboringen is wel een te hoog loodgehalte gemeten.

Naast de speelplaatsen zullen nu dus de waterleidingen van de oudere gemeentelijke panden worden onderzocht om zodoende alle risico’s verder uit te sluiten. Omdat veel oude gebouwen reeds gerenoveerd zijn is de kans op extra loden leidingen niet groot, vanaf ongeveer 1960 zijn de loden waterleidingen vervangen door de rood koperen waterleidingen.

 

Reageer op dit onderwerp