Esther organiseert het eerste Kick Off Sportakkoord voor Enkhuizen

ENKHUIZEN – In het RSG te Enkhuizen wordt op 21 januari het Kick Off Sportakkoord gehouden met als doel om organisaties en financiën van de sport in Enkhuizen bestendig en te maken voor de toekomst en om de sportgelegenheden voor iedereen toegankelijk te maken. Sport is belangrijk voor iedereen, voor zowel lichamelijke ontwikkeling en sociale contacten.

EnkhuizenActueel heeft na contact met Esther Roelofs antwoord op onderstaande vragen gekregen.

 • Wat is het doel?
  1. Sport en bewegen voor alle inwoners in Enkhuizen mogelijk maken
  2. Dit samen te doen, dus sportorganisaties, commerciële sportaanbieders, welzijn, onderwijs, zorg, gemeente meer samen te laten werken, van elkaar leren en elkaar versterken
  3. Sport en bewegen toekomst bestendig maken
 • Wat verwacht je van deze avond?
  1. Ik verwacht een levendige discussie, een open houding, het ontstaan van nieuwe samenwerkingsvormen, betere ondersteuning voor sportclubs waar we in deze tijd veel van verwachten, een betere samenwerking tussen gemeente, de buurtsportcoach, lokale sportadviseur, sportclubs en maatschappelijke organisaties. Hoop dat we vooruit kijken en niet teveel in grenzen denken.
 • Wat is specifiek aan Enkhuizen?
  1. Discussie rondom accommodaties denk ik.
 • Wat gaan we precies doen tijdens deze Kick Off Sportakkoord?
  1. De aftrap is op 21 januari. Van belang dat zoveel mogelijk partijen mee praten, mee doen en samen aan hun eigen doel opschrijven, gaan invullen en gaan doen.
   Na de kick off zullen we in kleinere werkgroepjes de verschillende thema’s concretiseren, wat is nodig, welke organisaties, welke budget, welke kennis, wat moet dan anders? Eind maart leveren we ons plan (ons sportakkoord Enkhuizen) in bij VSG, VWS en NOC*NSF. En vragen direct implementatiebudget aan. Hiermee kunnen we in april direct mee aan de slag en invulling geven aan onze plannen. En hopelijk blijft het netwerk bestaan en partijen elkaar opzoeken.
 • Wat vind je de urgentie van 21 januari?
  1. Tijdens de aftap is het van belang dat iedereen kan meepraten over wat hij/zij nu belangrijk vindt in Enkhuizen. Waar moeten we op inzetten? In welke wijken moeten we meer doen voor ouderen, minder validen, of jeugd met gedragsproblemen, of families in financiële nood die een sport lidmaatschap niet kunnen betalen. Benutten we openbare ruimtes voldoende, moeten we accommodaties verduurzamen, zijn er voldoende speel- en beweegpleinen. Kunnen we ons aanbod flexibiliseren? Wat doen we aan beweegonderwijs? Worden sportbestuurders en trainers voldoende begeleid?
 • Wat zijn jouw persoonlijke quotes?
  1. “Ik geloof in de kracht van sport, het brengt mensen samen en maakt het leven een stukje mooier”
  2. “een gezonde geest in en gezond lichaam, het is van belang dat zowel de sport, gezondheidszorg, maatschappelijke organisaties meer de handen in een slaan”
  3. “de sportbeoefenaar 3.0 is op zoek naar nieuwe vormen, daar moet de georganiseerde sport in mee en zich sneller aanpassen”

Reageer op dit onderwerp