Enkhuizer bevolking geeft gemeente een voldoende

ENKHUIZEN – Uit een burgerpeiling die in het voorjaar gedaan is door I&O Research onder 2000 inwoners van de gemeente Enkhuizen blijkt dat de gemeente een voldoende krijgt voor inspanningen op diverse gebieden.

Van de 2000 inwoners waaronder de burgerpeiling is uitgevoerd waren er 585 die de vragenlijst geheel volledig hebben ingevuld. Uit het onderzoek dat hierbij ging om verschillende gebieden waaronder o.a. Woon- en leefomgeving, Relatie burger en gemeente, Gemeentelijke dienstverlening en Zorg en Welzijn blijkt dat de meeste inwoners tevreden zijn over de inspanningen van de gemeente.

Sterke punten die hierbij naar voren kwamen waren de algehele voorzieningen, sociale cohesie en onderhoud in de buurt. Als verbeterpunten werden er aangegeven hostmanship, aanpak leefbaarheid en de relatie tussen burger & gemeente.

Op basis van de uitkomsten gaat de gemeente zich verder richten op de verbetering van de relatie tussen de inwoners en de gemeente, de aanpak van de leefbaarheid en de informatieverstrekking rondom de afhandeling van aanvragen voor producten en diensten.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp