Enkhuizen wil betere biodiversiteit door aanleg bijenlint

ENKHUIZEN – De gemeente Enkhuizen is bezig met het ‘vergroenen’ van de gemeente Enkhuizen door het openbaar groen te herinrichten en te beheren. De gemeente is daar op diverse fronten mee actief.

Eén van de punten waar Enkhuizen zich op richt is het opstellen van een beheerplan om zo de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. In dit plan komen zaken als onderhoudsmaatregelen te staan die een positieve invloed hebben op de biodiversiteit en de leefomgeving van de bij.  Nog dit jaar moet het beheer-/uitvoeringsplan klaar zijn zodat er bij de start van het nieuwe groeiseizoen mee kan worden gestart.

Aanplant planten gericht op insectenleven

De gemeente Enkhuizen gaat ook bij het vervangen van beplanting en het herinrichten van beplantingsvakken niet alleen kijken naar de functionaliteit en de sieraspecten maar ook nadrukkelijk naar de waarde van de beplanting voor het insectenleven door vooral planten te gebruiken die nectar en/of stuifmeel/pollen leveren.

De rotondes in de Piet Smitstraat, de Gerard Brandtweg en de Dreef zijn goede voorbeelden van plantenvakken waar een groot aantal rijkbloeiende planten voor een actief insectenleven zorgen. Maar ook de borders op het Landje van Top, in het Snouck van Loosenpark en in het Julianaplantsoen en op diverse andere locaties zijn borders met rijkbloeiende vaste planten toegepast om zo het insectenleven te stimuleren.

De plantvakken in de Kweekwal, Sebastiaan Centenweg en de Douwe Brouwerweg zijn het afgelopen jaar opnieuw ingeplant met een insectenvriendelijke, bloeiende heesterbeplanting.

Naast het herinrichten van bestaande beplantingsvakken worden nu ook, daar waar mogelijk, in het gazon of in de bermen stroken aangelegd die jaarlijks worden ingezaaid met een bloemenmengsel of borden in gepoot met bijvriendelijke bloembollen.

Meerdere locaties met bloembollen

Vanuit de bevolking krijgt de gemeente meer en meer signalen dat de bloeiende bloembollen op het Landje van top, de Paktuinen, op het Sijbrandsplein, de Dreef en de Gerard Brandtweg worden opgemerkt. De intentie van de gemeente is dan ook om ook op andere locaties dergelijke bollenmengsels toe te gaan passen.

Ook is langs het Wethouder Westdorppad en Wethouder Visserpad een bloemenmengsel van wilde (insecten)bloemen ingezaaid, deze zullen elk voorjaar opnieuw worden ingezaaid en de gemeente kijkt ook of dit op andere locaties mogelijk is.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp