Enkhuizen scoort een ruime voldoende bij de ondernemers maar blijft onder landelijk gemiddelde

ENKHUIZEN – Uit een ondernemerspeiling is gebleken dat de Enkhuizer ondernemers de gemeente een ruime voldoende geven op verschillende vlakken, echter blijven de cijfers steken onder het landelijk gemiddelde waar ondernemers hun vestigingsgemeente mogen beoordelen.

In het vierde kwartaal van 2019 heeft I&O Research in opdracht van de gemeente de VNG-Ondernemerspeiling uitgevoerd met als doel om inzicht verkrijgen in de wijze waarop de gemeente het bedrijfsleven kansen biedt om te ondernemen en inzicht in de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers.

Er waren 1544 ondernemers uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen, daarvan zijn er 263 ondernemers die hier gehoor aan hebben gegeven, dit is een respons van 17,2%. De uitkomsten zijn vergeleken met het landelijk gemiddelde van 36 gemeenten die tussen januari 2017 en oktober 2019 deelnamen aan de VNGondernemerspeiling.

De resultaten hebben betrekking op de openbare ruimte, verkeer, parkeren, (digitale) dienstverlening,
belastingen, vergunningverlening.

Ruime voldoendes voor onderstaande punten
• Bereikbaarheid per auto: 7,3 (landelijk 7,8)
• Bevoorrading en transport: 6,9 (landelijk 7,2)
• Openbare ruimte in de bedrijfsomgeving: 7,0 (landelijk 7,0)

De dienstverlening van de gemeente Enkhuizen wordt als volgt gewaardeerd:
• Dienstverlening in het algemeen:5,9, (landelijk 6,5)
• Dienstverlening via digitale faciliteiten: 6,0 (landelijk 6,4)

Verbeterpunten in de openbare ruimte liggen er onder andere op het gebied van:
• Parkeergelegenheid
• Glasvezel / snel internet
• Verkeersveiligheid

Uit resultaten blijkt dat de gemeente de inrichting van de dienstverlening en het relatiebeheer beter moeten
afstemmen op de behoeften en wensen van de ondernemers. Alle resultaten worden dan ook
meegenomen in de nieuw op te stellen Visie op Dienstverlening, inclusief uitvoeringsplan. De
ondernemerspeiling is voor het eerst gehouden en zal over twee jaar weer worden herhaald.

Reageer op dit onderwerp