Enkhuizen scherpt wet BIBOB verder aan

ENKHUIZEN – Met het vaststellen van het nieuwe BIBOB-beleid verscherpt het college de controle op ondermijnende criminaliteit in Enkhuizen. Met een strengere controle en doelgericht onderzoek is misbruik zo snel op te sporen.

Betere controle door gericht onderzoek

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) geeft gemeenten de mogelijkheid om gericht onderzoek te doen naar de aanvrager van een vergunning of de financiering van een investering waarvoor de vergunning wordt aangevraagd. Tot nu toe werd de Wet BIBOB in Enkhuizen alleen toegepast bij de aanvraag van Drank- en Horeca-vergunningen en bij vergunningen voor de exploitatie van een seks-inrichting. Vanaf nu kan er ook gerichter onderzoek gedaan worden bij vastgoedtransacties met de gemeente, bij de aanvraag van omgevingsvergunningen, bij subsidieverlening en bij aanbestedingen.

Doel

Doel van BIBOB is om de samenleving beter te beschermen tegen de ondermijnende activiteiten van criminelen. Wanneer opbrengsten van misdrijven gebruikt worden voor investeringen in bedrijven, ondermijnt dat de concurrentiepositie van eerlijke ondernemers. Dat wil de gemeente zo goed mogelijk tegengaan. Ook wil natuurlijk niemand dat gemeentelijke subsidies worden verstrekt aan personen of organisaties die niet deugen. De nieuwe regels geven de gemeente meer mogelijkheden om dat te voorkomen. Zo zullen omgevingsvergunningen, waarvan wordt vermoed dat ze dienen als dekmantel voor criminele activiteiten, worden geweigerd.

Ondernemersvriendelijk onderzoek

De gemeente streeft ernaar om een eventueel onderzoek zo ondernemersvriendelijk mogelijk uit te voeren. De gevraagde informatie is door betrouwbare ondernemers met een kloppende administratie dan ook relatief eenvoudig aan te leveren. Zij zullen het BIBOB-onderzoek gemakkelijk kunnen doorlopen.

[signoff]