Enkhuizen legt prioriteit bij aanpak ondermijning, ‘hoort niet thuis in de samenleving’

ENKHUIZEN – De gemeente Enkhuizen gaat in 2020 de veiligheid voor haar burgers op een hoger plan zetten door het nog harder aanpakken van ondermijnende activiteiten binnen de gemeente Enkhuizen.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld: illegale hennepteelt, drugshandel, witwassen en woonfraude. Maar ook de problematiek in de woon- en leefomgeving in buurten, winkelstraten, bij het winkelcentrum, op de bedrijventerreinen en in de havens gaat harder worden aangepakt.

De gemeente Enkhuizen gaat niet alleen de aanpak van ondermijning doen, samen met de overige gemeenten in Westfriesland is er een integrale en regionale aanpak om de ondermijning terug te dringen waarbij ook het Openbaar Ministerie en de politie direct bij zijn betrokken.

Enkhuizen gaat zich dan vooral richten op maritieme ondermijning, de bewustwording bij dit soort ondermijning bij burgers en ondernemers, maar ook wordt de nadruk gelegd op woon- en adresfraude en illegale bewoning. Dit gaat op SED-niveau worden opgepakt.

Door de hardere aanpak wil Enkhuizen het gevoel van veiligheid bij haar inwoners vergroten en illegale activiteiten de kop in te drukken.  Hiervoor zijn door de gemeente 2 primaire thema’s opgesteld:

  1. Een veilige stad
  2. Aanpak ondermijnenden activiteiten

Een veilige stad

Steeds meer aandacht en zorg is er voor inwoners met sociaal psychische problemen, de zogenoemde risicoburgers. De overlastmeldingen voor deze kwetsbare groep nemen af. Deze inwoners zijn steeds beter in beeld en krijgen daardoor meer aandacht en zorg. Er wordt verder geïnvesteerd in de samenwerking rondom deze aandacht behoevende groep. Afstemming en samenwerking met de partners is hiervoor essentieel, zodat deze inwoners de juiste hulp en/of zorg krijgen.

Diverse factoren beïnvloeden het gevoel van veiligheid bij de inwoners van Enkhuizen en door juist de inwoners direct te betrekken bij hun veiligheid en hen zelf de regie te laten nemen neemt het gevoel van veiligheid toe, daarvoor heeft de gemeente een breed en veelzijdig aanbod van preventieve maatregelen, toezicht en handhaving, dwang en drang voor de wijken en buurten klaar staan om de wijken en buurten zo veilig en leefbaar te maken en te houden.

Aanpak ondermijnende activiteiten

De aanpak van ondermijning is een belangrijk thema waar de medewerking van gemeenten cruciaal is. De verschijningsvormen van criminele (illegale) activiteiten zijn divers en criminelen laten zich niet tegenhouden door gemeentegrenzen. Daarom kan alleen met een integrale en regionale aanpak ondermijning worden teruggedrongen en zijn inspanningen nodig van niet alleen de politie en het openbaar ministerie, maar ook vanuit de gemeente.

Het accent ligt in 2020 op:

  • (Maritieme) ondermijning
  • De aanpak van woonfraude en ID fraude.
  • Het uitvoeren van Bibob onderzoeken (het Bibob-beleid is uitgebreid)
  • Aanpakken van illegale bewoning op bedrijventerreinen
  • Versterken informatiepositie

[signoff]

Reageer op dit onderwerp