Enkhuizen laat Segerius bungelen na WOB-verzoek

ENKHUIZEN – Iedere Nederlander mag bij de overheid een verzoek indienen namens de Wet Openbaarheid bestuur, het zgn. WOB-verzoek. In dit wob-verzoek kan de vrager de overheid vragen om alles wat met een bepaald onderwerp dat speelt aan hem te doen toe te komen, en met alles wordt ook alles bedoeld, dus ook Whatsapp gesprekken.

Op 5 juni van dit jaar heeft de heer Segerius een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente Enkhuizen waarna de gemeente wettelijk verplicht is om binnen 4 weken het wob-verzoek te honoreren, mocht dit niet lukken dan kan de gemeente éénmalig met nog eens 4 weken dit termijn oprekken. Lukt het dan nog niet dan moet in overleg met de indiener van het WOB-verzoek afspraken worden gemaakt over het aanleveren van alles wat met dit verzoek te maken heeft.

Nu blijkt dat tot op de dag van vandaag, ondanks vele beloftes, de heer Segerius nog steeds niets van de gemeente Enkhuizen heeft mogen ontvangen, en ondertussen zijn we al 16 weken verder.

Michèl de Jong van Enkhuizen Vooruit! is er wel klaar mee met de laksheid van de gemeente Enkhuizen en wil dat het college zo snel mogelijk de stukken overhandigd aan de heer Segerius maar ook wil hij van het college wel eens weten waarom de gemeente haar beloftes niet nakomt en wil dat de gemeente dit gaat verbeteren.

Waarom de heer Segerius een wob-verzoek heeft ingediend is niet bekend. wel dat de gemeente behoorlijk in gebreke blijft.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp