Enkhuizen gaat over tot plaatsen beveiligingscamera’s stationsgebied

ENKHUIZEN – Het stationsgebied van Enkhuizen zal op een zo kort mogelijke termijn worden voorzien van beveiligingscamera’s om toezicht te kunnen houden op de openbare orde.

De roep vanuit de publieke opinie om camera’s rondom het stations is al iets dat voor lange tijd op het wensenlijstje staat van een boel inwoners van de stad. Het grote aantal incidenten in het gebied, waaronder
auto- en fietsendiefstallen, handel in verdovende middelen en verstoringen van de openbare orde door
groepen en individuen die met de (laatste) trein zijn aangekomen rechtvaardigt de inzet van vaste
camera’s voor een bepaalde tijd.

De gemeenteraad heeft inmiddels de burgemeester bevoegdheid verleent om tit het plaatsen van
camera’s rondom stationsgebied Enkhuizen over te gaan. Uitlezen in geval van incidenten van de camerabeelden gebeurt in een daartoe speciaal ingerichte ruimte in Alkmaar onder auspiciën van de politie. De wet schrijft voor dat camera’s worden geplaatst voor een bepaalde tijd. Er zal een vaste opstelling voor de camera’s komen die worden geïntegreerd met lichtmasten.