Enkhuizen Actueel

Foto: Wim Langbroek | 19-03-2019 Dorus Luycks geeft de aftrap voor de actie "Ik wil meedoen" Laaggeletterdheid moet teruggedrongen worden.

Enkhuizen

Enkhuizen gaat laaggeletterdheid aanpakken

ENKHUIZEN – Om de laaggeletterdheid in Enkhuizen aan te pakken komt het college met een plan van aanpak waarin staat beschreven hoe de gemeente denkt dit probleem onder de inwoners van Enkhuizen aan te pakken.

Het percentage laaggeletterden in Enkhuizen is het hoogst van alle gemeenten in Westfriesland, 16% van de inwoners heeft te maken met laaggeletterdheid en alle problemen die dit met zich meebrengt.  Eerder dit jaar werd in wijkcentrum de Bonte Veer al het startschot gegeven voor de campagne van het vrijwilligerspunt ‘Ik wil meedoen’ maar dit heeft er niet voor gezorgd dat de laaggeletterdheid in Enkhuizen snel is afgenomen.

Daarom komt de gemeente nu met ‘Begin bij jezelf’ om het laaggeletterdheid beter te kunnen aanpakken. Dit is onderdeel van de aanpak “Laaggeletterdheid Enkhuizen 2020” waarbij samen met met de overige Westfriese gemeenten, WerkSaam, Taalhuis Westfriesland en de maatschappelijke organisaties dit probleem wordt aangepakt.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Met de lokale aanpak van laaggeletterdheid in 2020 wordt in eerste instantie ingezet op bewustwording en deskundigheidsbevordering van de ambtenaren en de medewerkers van het gebiedsteam. Dit betekent voor de inwoners van de gemeente Enkhuizen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen dat ze “gehoord” worden. Door in te zetten op het herkennen van laaggeletterdheid en te leren hoe hier vervolgens mee omgegaan moet worden, is het effect dat er inwoners worden bereikt die nu niet “gezien” worden. Daarnaast moet het voor onze inwoners makkelijker worden om brieven of folders te kunnen lezen vanwege het inzetten van de Direct Duidelijk-brigade en het begrijpelijk communiceren. Ook de informatie op de website zal toegankelijk zijn voor inwoners door een voorleesfunctie waardoor inwoners begrijpen wat de gemeente communiceert.”

Binnen Enkhuizen is er een brede draagvlak om dit probleem op te lossen, zo is er in juni al gesproken met de Participatieraad Enkhuizen over dit onderwerp en is voorlichting gegeven door het Taalhuis Westfriesland.

De gemeenteraad zal binnenkort haar oordeel gaan geven en als deze akkoord gaat met de plannen dan zal de uitvoering van de aanpak van laaggeletterdheid vorm moeten krijgen in de SED-organisatie en zal vanuit Enkhuizen deelgenomen gaan worden aan de regionale projectgroep.

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?