Een leven lang met plezier sport en bewegen in Enkhuizen

ENKHUIZEN – De (sport)verenigingen in Nederland zijn momenteel allemaal druk met een aangepaste agenda die beheerst wordt door het coronavirus, zo ook sport- en beweegorganisaties in Enkhuizen. Gelukkig starten ook zij weer langzaam op, en daar hebben ze elkaar nodig.    

Sportakkoord weer opgepakt

Ook het Sportakkoord wordt weer opgepakt. Op 21 januari vond de kick off bijeenkomst plaats voor alle sport- en beweegorganisaties, welzijn- en gezondheidsorganisaties en andere aanverwante organisaties. De opkomst was hoog, ruim 48 vertegenwoordigers en vrijwilligers gingen met elkaar in gesprek. Doel van de avond was te bespreken waar de verenigingen in Enkhuizen het meeste behoefte aan hebben om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van bewegen en sporten. De eerste winst was al direct geboekt, want er werd volop genetwerkt, nieuwe verbindingen gelegd en met elkaar in gesprek gegaan.

Begin maart was de 2e bijeenkomst waar verder werd gediscussieerd, gepraat en gewerkt aan een actieplan. Samen zijn er  3 belangrijke thema’s uitgekomen met 11 concrete acties.

De belangrijkste thema’s zijn:

  • jeugd in beweging waar 3 concrete acties uit voortkomen waaronder de opzet van een Sport-BSO
  • sterke en vitale sport- en beweegaanbieders met meer verenigingsondersteuning voor trainers en kader
  • meer samenwerken in het aanbod naar doelgroepen met als speerpunt ouderen. Hier meer bekendheid aan geven door en een totaaloverzicht van alle sport- en beweegaanbieders via een nieuw digitaal platform boordevol met actualiteiten

Vervolg op 8 juni

Op 8 juni om 19.30 uur is er een vervolgbijeenkomst bij de RSG voor de 3e en tevens  laatste werksessie. Partijen krijgen de kans hun stem te laten horen, mee te praten en expertise in te brengen.

U kunt zich aanmelden bij de sportformateur Enkhuizen via esther@sportmarketingbureau.org