Een energieneutraal Westfriesland in 2040

WESTFRIESLAND – De samenwerkende Westfriese gemeenten hebben in het Pact van Westfriesland 7.1 de opgave vastgesteld om in 2040 energieneutraal te zijn.

Dat houdt in dat in 2040 de totale vraag naar energie even groot is als het aanbod aan duurzame energie wat voor de zeven gemeenten een forse opgave gaat worden.  Om dit te bereiken moeten de zeven gemeenten grootschalige energiebesparingen doorvoeren, het verduurzamen van het gebruik alsmede het vergroten van het aanbod van duurzame energie.

Uitvoeringsprogramma Energieneutraal Westfriesland

Als onderdeel van het Pact van Westfriesland 7.1 is er een uitvoeringsprogramma ontwikkeld en met dit uitvoeringsprogramma zet de regio koers naar een energieneutraal Westfriesland. In de komende periode zal er een samenwerking worden aangegaan met bedrijven, maatschappelijke organisaties, raadsleden en inwoners worden uitgewerkt. De regio Westfriesland is zich er van bewust dat de omvang maar ook de complexiteit van de opgave om energieneutraal te worden groot is.

De zeven gemeenten hebben een analyse laten maken om de omvang van de huidige en toekomstige energievraag van de Westfriese opgaven in beeld te brengen. Maar ook van het huidige en toekomstige benodigde aanbod aan duurzame energie.

Uit de infografiek hieronder staan de uitkomsten van de analyse en geeft inzicht in de route naar een energieneutraal Westfriesland in 2040.

Verduurzaming van het gebruik en aanbod bestaat onder meer uit het opwekken van duurzame energie, het aanboren van duurzame warmtebronnen (zoals geothermie) en het elektrificeren van bedrijfsprocessen en vervoersmiddelen.

In de periode vanaf november 2019 t/m april 2020 wordt gezamenlijk met bedrijven, maatschappelijke organisaties, raadsleden en inwoners de beoogde activiteiten voor de korte en lange termijn uitgewerkt. Dit vormt de basis voor het uitvoeringsprogramma en zet de regio koers naar een energieneutraal Westfriesland.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp