€ 250.000 voor schonere zwemplekken

REGIO – De provincie gaat beheerders van zwemwater helpen hun locaties te verbeteren. Het gaat om het aanpakken van zwemplekken waar problemen zijn met bepaalde bacteriën of met terugkerende overlast van blauwalgen. De provincie wil dat uiterlijk in 2021 bij alle officiële zwemplekken in Noord-Holland de kwaliteit van het zwemwater ‘goed’ of ‘uitstekend’ is.

De oorzaken van de problemen met het zwemwater lopen uiteen. Voorbeelden zijn vogelpoep, vervuiling door recreanten of teveel voedingsstoffen in het water. Oplossingen zijn bijvoorbeeld het doorspoelen met ander water, met pompen zorgen voor meer doorstroming, beter beheer of meer voorlichting aan recreanten.

De provinciesubsidie is in 2018 voor een aantal locaties al succesvol gebleken. Zo is bij het Vennegatstrand bij het Twiske in Oostzaan ervoor gezorgd dat ganzenpoep niet meer het zwemwater inspoelt. De waterkwaliteit is daardoor verbeterd van klasse ‘aanvaardbaar’ naar ‘goed’.

Subsidie

De provincie stelt voor 2019 in totaal € 250.000 beschikbaar. De provincie vergoedt 75% van de kosten, met maximaal € 75.000 voor beheermaatregelen of andere investeringen en maximaal € 15.000 voor onderzoek. Ook nieuwe zwemplekken komen voor subsidie in aanmerking, op voorwaarde dat ze na het treffen van de maatregelen alsnog als officiële zwemplek kunnen worden aangewezen. Water- en locatiebeheerders kunnen van 5 februari tot en met 1 oktober 2019 subsidie aanvragen. Meer informatie over de regeling komt te staan op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

Controle op zwemwater

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord houdt in opdracht van de provincie toezicht op de veiligheid en kwaliteit van het zwemwater. De officiële zwemplekken worden tijdens het zwemseizoen regelmatig gecontroleerd. Er komt een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod als de metingen daar aanleiding toe geven. De provincie wijst de officiële zwemplekken aan en haalt ze zo nodig van de lijst.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp