Drechterland 174.000 euro in de min en foute aanbestedingen.

DRECHTERLAND – Dit blijkt uit de accountentsverslag van Astrium Overheidsaccountants B.V die de jaarrekeningen controleert van de gemeenten in Nederland waaronder Drechterland. Ook komt Astrium tot de conclussie dat Drechterland bij een tweetal opdrachten niet heeft voldaan aan de EU-aanbestedingsregels en tevens aan de eigen normenkader van Drechterland.

Astrium schrijft in haar verslag: ,,Wij hebben vastgesteld dat er sprake is van een onrechtmatigheid ten aanzien van de EU-aanbestedingsregels. Bij een tweetal leveranciers is vastgesteld dat de geleverde diensten ten onrechte niet Europees zijn aanbesteed. Wij hebben vastgesteld dat voor beide diensten inmiddels de aanbestedingsprocedures zijn opgestart. Het gevolg van bovenstaande is wel dat de lasten in 2018 (€ 161.000) en 2019 (€ 116.000) voor beide leveranciers onrechtmatig zijn.

Geen controleverklaring Jeugdwet en Wmo

Ook ziet de accountants dat op het vlak van de Jeugdwet en Wmo van een aantal zorganbieders geen controleverklaring is ontvangen of geen goedkeurend oordeel is opgenomen in de controleverklaring wat kan leiden tot een onzekerheid van ruim 93.000 euro.

Eigen vermogen met 2 miljoen gedaald

Over 2018 ziet Drechterland het eigen vermogen met ruim 2 miljoen dalen, van 35.485.000 miljoen begin 2018 dalend naar 33.260.000 miljoen eind 2018. De accountant schrijft hierover: ,, Het eigen vermogen van uw gemeente zijn in 2018 met een bedrag van € 2,2 miljoen afgenomen. Dit komt overeen met het saldo van baten en lasten (exclusief mutaties in bestemmingsreserves) zoals dat is verantwoord in de programmarekening. Het resultaat voor aanvullende resultaatbestemming bedraagt € 174.000 negatief. In de balans is dit afzonderlijk onder het eigen vermogen gepresenteerd (“Resultaat voor resultaatbestemming”).

Zelf het accountsverslag doorlezen? Dat kan hier

[signoff]

Reageer op dit onderwerp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.