De voordelen van windenergie vervaardigen met een kleine windmolen

ENKHUIZEN – Nu we een tijdperk ingaan waarin we op zoek zijn naar alternatieve energiebronnen, zal er grond nodig zijn om windturbines te plaatsen. Nu de vraag naar windenergie toeneemt, kunnen landbouwers nagaan hoe zij landbouwgrond kunnen gebruiken voor de exploitatie van windenergie om de dagelijkse bedrijfsvoering op de boerderij te verduurzamen.

Windenergie biedt vele voordelen, wat verklaart waarom het een van de snelst groeiende energiebronnen ter wereld is. Onderzoeksinspanningen zijn erop gericht de uitdagingen aan te pakken die een groter gebruik van windenergie in de weg staan. Lees verder voor meer informatie over de voordelen van windenergie en van een kleine windmolen.

Het belang van windenergie in de agrarische sector

We hebben een grootschalige verandering nodig om de vervuilende energieproductie te verminderen. We verbruiken fossiele brandstoffen in een tempo dat ertoe zal leiden dat ze tegen het einde van deze eeuw op zijn. Daar komt nog bij dat we koolstofemissies veroorzaken die een aantal milieuproblemen veroorzaken. Daarom moeten we nu op zoek naar alternatieve energiebronnen en windenergie is daarvoor de ideale oplossing.

Door windenergie en landbouw te combineren krijgen landbouwers de kans hun inkomen te verhogen en tegelijk de ruimte te creëren om de technologie toe te passen.

Wereldwijd wordt nu in totaal 591.594 MW opgewekt uit windenergie. Hoewel dit slechts een percentage van het totaal is, groeit windenergie elk jaar met ongeveer 9%. Deze groei is in overeenstemming met de voorspelde en groeiende rol van windenergie bij het terugdringen van koolstofemissies en onze afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen.

Daarom zullen windmolenparken ongetwijfeld een steeds grotere rol gaan spelen in onze toekomst van schone energie.

Windenergie wordt zelfs als zo belangrijk beschouwd dat er in Europa streefcijfers voor windenergie zijn vastgesteld. Het uiteindelijke doel is 100% hernieuwbare energie in 2050. We moeten schonere manieren zoeken om energie te produceren en windontwikkelaars zullen windmolenparken blijven bouwen om aan deze doelstellingen en de vraag naar hernieuwbare energie te voldoen.

Om dat te doen, hebben we land nodig en veel meer land. In onze wedloop om vervuilende energie uit fossiele brandstoffen te verminderen, zal windenergie een van de belangrijkste energiebronnen worden waarop wij vertrouwen.

De werking van een kleine windmolen

Nu is er op boerderijen niet zo’n grote noodzaak naar hele grote windmolens. Een middelgrote windmolen, ofwel een kleine windmolen, genereert al genoeg elektriciteit om een boerderij volledig te laten functioneren.

Een kleine windmolen is zo’n 15 meter. Het bestaat uit een mast en wieken. De wieken, ofwel rotorbladen, zitten vast aan de generator. Dit is een soort dynamo. In de generator wordt de wind omgezet naar elektriciteit. Via de kabels in de mast wordt de elektriciteit zo vervoerd naar het elektriciteitsnet.

De voordelen van windenergie opwekken met een kleine windmolen

Windenergie is kosteneffectief. Windenergie op land is een van de laagst geprijsde energiebronnen die vandaag beschikbaar zijn, en kost 1-2 cent per kWh na de belastingvermindering voor de productie.

Door de werking van een kleine windmolen wordt het energieopwekkingsproces geoptimaliseerd. Elektriciteit die gegenereerd wordt, benut je direct. Hoe meer energie er op het erf blijft, hoe duurzamer.