De A7 is er klaar voor. U ook ?

ENKHUIZEN – Nog een paar weken en dan is het zover, dan mag u overdag niet sneller dan 100km/u over de A7 en ook vrachtwagens mogen niet meer inhalen. Ondanks dat de politie al eerder vermeldde dat er waarschijnlijk niet echt gecontroleerd gaat worden, kunt beter geen risico nemen.

Op autosnelwegen waar op dit moment overdag (tussen 06 en 19 uur) harder mag worden gereden dan 100 km/u zal die maximumsnelheid worden verlaagd naar 100 km/u. Op autosnelwegen waar nu lagere maximumsnelheden gelden verandert niets. Ook de maximumsnelheden tussen 19 en 06 uur blijven ongewijzigd. Het openen en sluiten van spitsstroken blijft gebeuren op basis van intensiteit, ze gaan dus open zodra de drukte op de weg daar aanleiding toe geeft.

Spitsstroken niet permanent open

Ook de spitstroken gaan niet permanent open worden gesteld door de minister vanwege het verhoogde ongevalsrisico dat daarbij optreedt. Pas na evaluatie van de verlaagde snelheid en of het verkeer aan de nieuwe situatie is gewend zal de minister laten onderzoeken of er een permanente openstelling van de spitstroken mogelijk is.