Coronacrisis toont gebrek aan bestuurbaarheid Enkhuizen nogmaals aan

ENKHUIZEN – Afgelopen dinsdagavond moest de gemeenteraad van Enkhuizen de begroting 2021 behandelen, enkel ontbraken er twee fracties die vanwege de coronacrisis niet lijfelijk wilde vergaderen maar wel online. De VVD en de PvdA vonden het niet kunnen dat vanwege het Covid-19 pandemie toch in het gemeentehuis werd vergaderd.

Lees ook: VVD en PvdA gebeten hond in gemeenteraad Enkhuizen, willen alleen virtueel vergaderen

Beide partijen kregen dan ook flink de wind van voren, zo noemde de D66 het ontbreken van beide partijen democratisch onverantwoord.  De nieuwe partij Enkhuizen Vooruit! begon de raadsvergadering met een blunder, het betoog van fractielid Michèl de Jong bleek niet meer op zijn laptop te staan, of kon niet meer worden gevonden. De Jong vermoedde dat iemand thuis aan zijn laptop heeft gezeten.

Enkhuizen kampt met flink tekort

Al eerder werd bekend dat de gemeente Enkhuizen kampt met een tekort van ruim 1 miljoen euro, die moet worden omgebogen naar een overschot door o.a. de ozb te verhogen. Het college wilde de ozb de aankomende drie jaar met jaarlijks 10% verhogen, SP en Nieuw Enkhuizen vonden dit te hoog en wilden niet verder gaan dan 5% en de rest maar bij de SED weghalen. Besloten werd om de gulden middenweg te nemen, in 2021 wel met 10% en in 2022 en 2023 met 8% de ozb te verhogen.

Wethouder Esther Heutink waarschuwde de gemeenteraad voor drie jaren van financieel zwaar weer, zeker nu de gemeenteraad ook heeft besloten om de gewenste bezuinigingen op de onderhoud van het groen en de participatiewet niet door laat gaan.

Enkhuizen loopt veel inkomsten mis door de coronacrisis

Een ander probleem waar Enkhuizen mee kampt is de forse daling van de inkomsten door het wegblijven van de toeristen en de kosten die de coronacrisis met zich meeneemt. Enkhuizen krijgt bij lange na niet genoeg compensatie vanuit het Rijk en wil nu gaan aankloppen bij de provincie Noord-Holland om meer geld.