9.2 C
Enkhuizen
7 december 2019 05:00
Enkhuizen Actueel
Column

Column Jet Rood: Taalarm

Op Sociale media ben ik dingen aan het onderzoeken voor een project waar ik mee bezig ben. Je komt dan in contact met zeer veel verschillende mensen. En die mensen hebben allemaal wensen. De een wat groter dan de ander. Wat mij opvalt is dat er een zeer dienstverlenende instelling in die mensen zit. Zij willen bijvoorbeeld iets betekenen voor een ander maar vooral ook voor dieren.

Op een gegeven ogenblik kreeg ik een vraag van iemand. Na een paar korte zinnen te hebben uitgewisseld kreeg ik een wat groter stukje tekst. Het was totaal niet samenhangend, vrijwel onleesbaar. Ik vroeg de persoon het te herschrijven want ik snapte echt niet wat die bedoelde. De dag daarna kwam er een antwoord dat hetgeen er bedoeld werd, wel degelijk uit de tekst te halen zou zijn. Ik antwoordde met: ‘Het is voor mij geen duidelijke taal.’

Direct moest ik eigenlijk denken aan de laaggeletterdheid waarover ik met regelmaat wel eens hoor of lees vanuit de politiek, bibliotheek, het onderwijs of onderzoek. Toch heb ik daar zelf niet heel veel mee te maken gehad in het dagelijks leven in mijn directe omgeving. Wel in het verleden in mijn werk met cliënten met een verstandelijke beperking maar dat ligt dan nog weer even anders. En ook vanuit de VoorleesExpress. Ik kwam dan bij mensen thuis om met één of meerdere kinderen aan hun taalachterstand te werken. Een half jaar lang ging ik dan bij een gezin thuis voorlezen en taalspelletjes doen. Het streven was om samen met de ouders er voor te zorgen dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin zouden krijgen.

In Nederland zijn er volgens de Algemene Rekenkamer 2,5 miljoen laaggeletterden . De kosten die laaggeletterdheid met zich meebrengt zou 1,13 miljard per jaar bedragen. Laaggeletterden zouden minder participeren als het gaat om vrijwilligerswerk, minder vertrouwen in de medemens hebben en hogere zorgkosten en armoede kennen. Ook zou de overheid door de laaggeletterdheid belastinggeld mislopen en denken laaggeletterden dat ze minder invloed op de politiek hebben. Dit laatste vind ik niet zo’n rare gedachte maar invloed heb je in mijn opinie ook niet als je wel geletterd bent. Zodra je gestemd hebt zijn we aan de goden overgeleverd.

Het percentage laaggeletterden in West-Friesland ligt iets hoger dan in de rest van Nederland. Zij zouden niet het minimale niveau om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren beheersen. De overheid heeft dat niveau vastgesteld op eindniveau VMBO of niveau mbo-2/3. Waar de oorzaak ligt van laaggeletterdheid is onbekend. Er is wel een bereidheid om iets aan de achterstand te gaan doen. Om enigszins prettig in de samenleving te kunnen staan is het wel handig als je in ieder geval genoeg taalvaardig bent om te kunnen begrijpen wat je leest. Het maakt dat je op vele gebieden zelfstandig kunt handelen en dat is een enorme verrijking van je leven.

Reageer op dit onderwerp