College stelt aanpassing bestemmingsplan Enkhuizerzand voor

ENKHUIZEN – Het college van Enkhuizen stelt voor het bestemmingsplan voor het recreatiegebied Enkhuizerzand op een aantal belangrijke punten aan te passen. Dit naar aanleiding van ingediende zienswijzen en aanvullende gesprekken. In het aangepaste plan is uitgegaan van de grenzen van het vlekkenplan. De kustlijn wordt in stand gehouden. Het voorstel wordt vandaag aangeboden aan de gemeenteraad.

Het besluit voor de herontwikkeling van het Enkhuizerzand is al enkele jaren geleden genomen. In het plan is een strand met voorzieningen en een park met vakantiewoningen opgenomen. Ook wordt de bestaande camping verplaatst naar de noordkant van het Enkhuizerzand.

Het college heeft de ontvangen zienswijzen op het bestemmingsplan zorgvuldig bestudeerd. Naar aanleiding hiervan komt men met een aangepast voorstel. Dit voorstel is afgestemd met projectontwikkelaar OREZ. Met OREZ is de afspraak gemaakt om de verdere uitwerking in overleg met geïnteresseerden en belanghebbenden nader in te vullen.

Erik Struijlaart, wethouder van Gemeente Enkhuizen: ”Het Enkhuizerzand is een prachtige ontwikkeling voor de stad. Enkhuizen krijgt een geweldig recreatiegebied voor alle inwoners. Bovendien biedt het vakantiepark een waardevolle toevoeging voor de economie van Enkhuizen.” 

Aanpassingen bestemmingsplan

In het bestemmingsplan zijn de volgende belangrijke aanpassingen gedaan:

  •  Het vakantiepark wordt niet in het water gebouwd. De oorspronkelijke kustlijn wordt in stand gehouden.
  • De hoogte van de vakantiewoningen is aangepast. De vakantiewoningen naast het Zuiderzeemuseum worden niet hoger dan 7 meter (in het eerste voorstel werd nog uitgegaan van 9 meter).
  • In het bestemmingsplan is opgenomen dat OREZ het plan nader uitwerkt. OREZ gaat hiervoor in gesprek met geïnteresseerden en belanghebbenden.

Vervolg

De gemeenteraad stelt het gewijzigde bestemmingsplan deze maand vast. De kaders in het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan zijn bindend: er wordt dus niet hoger, meer of anders gebouwd. De camping verhuist al de komende winter. Daarna wordt het openbaar gebied ontwikkeld, inclusief het strand, gevolgd door het vakantiepark.

Meer informatie

Meer informatie over het bestemmingsplan is te vinden op de website https://www.enkhuizen.nl/plannen-enkhuizer-zand. Op de volgende data en tijdstippen kunt u de informatiedesk op het stadhuis bezoeken voor meer toelichting.

  • Dinsdag 8 oktober – 10:00 – 12:00 uur
  • Woensdag 9 oktober – 10.00 – 12.00 uur en 16:00 – 18.30 uur
  • Donderdag 10 oktober – 10.00 – 12.00 uur

[signoff]