Brengt u ook uw stem uit op inloophuis Pisa t.b.v. Chill@Pisa

ENKHUIZEN – Pisa heeft voor haar project Chill@Pisa Enkhuizen steun aangevraagd bij KWF/SamenLoop voor Hoop en deze is toegekend! Daar zijn wij natuurlijk enorm blij mee, maar wij maken bovendien kans op de publieksprijs van € 500,– die tijdens de SamenLoop voor Hoop West-Friesland bekend gemaakt wordt en waar vanaf nu voor gestemd kan worden.


Hoe werkt het stemmen?
Tot een uur voor de bekendmaking kan iedereen stemmen op de geselecteerde projecten via de afgebeelde QR code of via deze link: https://mii.io/c/samenloop-voor-hoop-west-friesland.

De bekendmaking van de Publieksprijs vindt plaats tijdens de SamenLoop voor Hoop op zondag 15 september rond 12.30 uur.

Wat is Chill@Pisa?Chill@Pisa is een maandelijkse groep, bestemd voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud die met kanker worden geconfronteerd. Dit kunnen jongeren zijn die zelf ziek zijn of iemand in hun naaste omgeving hebben die ziek is of overleden is aan kanker. Chill@Pisa is een plek waar jongeren hun verhaal kwijt kunnen en andere jongeren ontmoeten die in een soortgelijke situatie zitten.

De groepsbijeenkomsten worden al geruime tijd gehouden bij Pisa in Hoorn en binnenkort wordt er dus ook in Enkhuizen een Chill@Pisa gestart. Pisa heeft de ervaring dat de impact van kanker op jongeren enorm groot is. Ook de zorgcoördinatoren van scholen zien dit. Het belang van een aparte groep en lotgenotencontact voor deze jongeren wordt algemeen erkend.

De groep in Hoorn staat open voor alle jongeren in heel West-Friesland. Toch kan de afstand tussen de eigen woonplaats en Hoorn als belemmering worden ervaren. Om meer jongeren kennis te laten maken met de Chill@Pisa groep en de naamsbekendheid van deze groep verder uit te breiden naar Enkhuizen en omgeving, is er een samenwerking gestart met RSG Enkhuizen, de scholengemeenschap waar de meeste jongeren uit Enkhuizen en naaste omgeving heen gaan. Ook het jongerenwerk in Enkhuizen is betrokken bij het initiatief.
Wat willen we bereiken?

Wat we met de nieuwe Chill@Pisa groep willen bereiken is voor alle jongeren in Enkhuizen en omgeving een eigen veilige plek creëren waar over kanker (van henzelf of hun (overleden) naasten) kan worden gepraat en gevoelens kunnen worden gedeeld.

De nieuwe groep in Enkhuizen zal worden opgezet vanuit de ervaring van de Chill@Pisa Hoorn.
In eerste instantie zullen alle brugklassen van de openbare scholengemeenschap RSG Enkhuizen worden betrokken (ca. 300 leerlingen). Zij krijgen zowel voorlichting over Pisa en Chill@Pisa, als een theatervoorstelling met aansluitend een workshop aangeboden. De bedoeling van de voorstelling is om het gesprek op gang te krijgen met diegenen die te maken hebben met ziekte en verlies.

Daarna zal Chill@Pisa Enkhuizen met mogelijk 5 tot 10 deelnemers worden gestart. Bij meer belangstelling kan er een tweede groep gestart worden. De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden bij jongerencentrum Cayen, Peperstraat 2 in Enkhuizen.

[signoff]