Brandweercommandanten richten Brandweerschool Noord-Holland op

 

Onder toeziend oog van projectmedewerkers en de collega’s die straks binnen de brandweerschool gaan werken, gaf kwartiermaker en projectleider Hanneke Horrevorts het spreekwoordelijke stokje door aan Monique van Beek, manager Brandweerschool Noord-Holland. De opleidingen blijven plaatsvinden vanuit de drie regio’s. Van Beek coördineert vanaf volgende week vanuit de brandweerkazerne aan het Prins Bernhardplein in Zaandam de ondersteunende taken van de nieuwe coöperatie.

Meer samenwerken

De drie regionaal commandanten houden een belangrijke rol. Zij gaan nu gezamenlijk over de opleidingen in het hele district. Samen vormen zij het bestuur van Brandweerschool Noord-Holland en sturen zij de manager van de brandweerschool aan.

Wat betekent de officiële oprichting nu?

Brandweerschoolmanager Monique van Beek: “Met de officiële oprichting van Brandweerschool Noord-Holland zetten we een grote stap in het proces. Daar ben ik blij mee, want nu kunnen we doorpakken. We bekijken met elkaar hoe we klassen optimaler kunnen benutten en ook op andere locaties kunnen starten. Dat stemmen we met de betrokken regio’s af. De opleidingen blijven binnen de eigen regio verzorgd worden. Ze starten frequenter. We bouwen samen verder aan kwalitatief goede opleidingen voor de basis brandweerzorg, die nog beter aansluit op de lokale opleidingsbehoeften. Dat organiseren we praktisch. We willen een goed opleidingsinstituut zijn voor het leertraject van deelnemers, zodat zij stappen kunnen maken in hun ontwikkeling.”

Brandweerschool Noord-Holland is een coöperatie van de veiligheidsregio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. De commandanten van deze drie regio’s hebben de handen ineengeslagen om met elkaar de kwaliteit van opleidingen tot officiersniveau te verbeteren en de opleidingen gezamenlijk aan te bieden vanuit één brandweerschool. Aanbod en inhoud worden daarin met elkaar afgestemd. Met als doel: het versterken van de kwaliteit van de opleidingen en het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het aanbod.

Bron: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

[signoff]

Reageer op dit onderwerp