Brandbrief Westfriese gemeenten aan de Tweede Kamer, ‘het water staat ons aan de lippen’

WESTFRIESLAND – Hoorn, Medemblik, Opmeer, Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen schrijven een brandbrief aan de Tweede Kamer vanwege het steeds verder oplopende financiële druk waarmee de gemeenten te maken krijgen.

In de brief schrijven de zes gemeenten: ,,Zonder drastische maatregelen kunnen wij de komende jaren de begroting niet sluitend krijgen. De diverse bezuinigingsronden, die onze gemeenten de afgelopen jaren hebben moeten doorvoeren, hebben erdoor gezorgd dat de rek er bij de gemeenten uit is. Het ontbreekt ons aan financiële slagkracht om deze nieuwe tegenvaller op te kunnen vangen. Wij vinden dit onverteerbaar en kunnen niet aan onze inwoners uitleggen dat het Rijk over 2018 ruim 11 miljard euro overhoudt, terwijl gemeenten met ingrijpende maatregelen moeten komen om de tekorten op te lossen.

De rekening van de maatregelen die wij moeten nemen, komt uiteindelijk bij onze inwoners te liggen. Wij zien geen andere uitweg dan de lastendruk voor onze inwoners substantieel te verhogen, alleen om de tekorten die er nu zijn, weg te kunnen werken. Er blijft daarna geen geld meer over om te investeren in andere beleidsterreinen, waarover wij juist met het Rijk afspraken hebben gemaakt in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Als gevolg hiervan moeten enkele gemeenten nu al ingrijpende besluiten overwegen en ambities op meerdere zware maatschappelijke opgaven ‘on hold’ zetten.

Doen wat mogelijk is

De gemeenten in Westfriesland doen alles wat mogelijk is binnen hun bevoegdheid om het hoofd boven water te houden maar het financiële kader wordt kleiner en kleiner. De Rijksoverheid betaald de gemeenten elk jaar minder en minder geld en aan de andere kant zien de gemeenten de uitgaven door diverse oorzaken voor het sociaal domein verder en verder stijgen. Steeds meer mensen maken gebruik van de zorg. Zo is de jeugdzorg een open-eind-regeling waarin steeds duurder moet worden geïndiceerd.

Nu blijkt dat de jeugdzorg niet kan worden uitgevoerd met het door het Rijk beschikbare middelen waardoor de gemeenten de tekorten moeten dekken met eigen middelen wat weer terugslag heeft op de burgers die voor de rekening opdraaien.

In de brief vragen de zes gemeenten de Tweede Kamer met klem maatregelen te nemen die gaan leiden tot echte verlichting van de financiële zorgen bij gemeenten. De gemeenten kunnen nu niets doen met de noodzakelijke energietransitie, het bouwen van nieuwe woningen of de aanpak van schulden.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp