10.9 C
Enkhuizen
24 oktober 2020 08:38
Enkhuizen Actueel

Enkhuizen

Bezuinigingen Enkhuizen treft mogelijk ook Welzijn Enkhuizen

ENKHUIZEN – De Stichting Welzijn Enkhuizen heeft in 2019 een subsidie gekregen van € 698.100,- voor het uitvoeren van o.a. het jeugd- en jongerenwerk, het sociaal-cultureel werk, het ouderenwerk en de mantelzorg in het Enigmahuis. Buiten deze subsidie om werd er ook subsidie verleend voor het beheer van IJsselzand en De Bonte Veer en het jongerencentrum Cayen.

Voor 2020 is het subsidiebedrag berekend op  € 711.449,- maar omdat de loonkosten bij de stichting door het Cao-akkoord sneller stijgen dan berekend was is er een gat in de begroting ontstaan. De gemeente Enkhuizen heeft eind januari een gesprek gehad met de Stichting om te kijken hoe dit gat te dichten.

In een reactie laat de Stichting weten: ,,Wij betreuren de keuze in deze tijd, waarin de noodzaak tot welzijnsvoorzieningen toeneemt en de sociale draagkracht van Enkhuizen verder onder druk komt te staan . De ambities zijn altijd groter geweest dan het beschikbare budget en zal op onderdelen leiden tot het neerwaarts bijstellen van de inzet voor Enkhuizers.

De gemeente zegt wel in een reactie dat zij het betreuren dat in deze tijd, waarin de noodzaak tot welzijnsvoorzieningen toeneemt en de sociale draagkracht van Enkhuizen verder onder druk komt te staan, en dat het bezuinigingen zullen leiden tot het neerwaarts bijstellen van de inzet voor Enkhuizers.

Taken komen te vervallen

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college over de maatregelen die worden genomen: ,,Zo zullen de coördinerende taken met betrekking tot de Seniorenschool door Stichting Welzijn niet meer worden uitgevoerd. De Stichting zal voor de gemeente proberen de succesvolle activiteiten bij een andere partij onder te brengen, zodat de Enkhuizers ook in de toekomst van een volwaardig aanbod gebruik kunnen maken. De activiteiten van de Seniorenschool zijn zeer waardevol voor de gemeente Enkhuizen. De school biedt een volwaardig pakket van meer dan 30 creatieve, bewegings- en kenniscursussen waar meer dan 250 mensen aan meedoen. Aangezien de deelnemers aan de cursussen heel divers zijn en niet alleen bestaan uit “de meest kwetsbaren” wordt nog eens nader bekeken hoe deze taak wellicht elders of anders vorm gegeven kan worden.

Broekriem aantrekken

Enkhuizen staat voor 2021 een zware taak te wachten, de broekriem zal dan echt moeten worden aangetrokken en dit zal zeker gevolgen hebben voor de subsidie van de stichting in 2021, om dit vroegtijdig te kunnen opvangen zal de gemeente samen met de stichting een werkgroep gaan vormen die als doel heeft het met elkaar afstemmen hoe er vanaf 2021 invulling kan worden gegeven aan de prestatieafspraken als er toch op de subsidie gaat worden gekort. Daarbij zullen alle activiteiten onder de loep worden genomen, waaronder ook het Huttendorp.

Reageer op dit onderwerp