Bewonerscommissie Bloemenbuurt gedagvaard

ENKHUIZEN – Het lijkt misschien stil omtrent de Bloemenbuurt en de wijkvernieuwing, maar schijnt bedriegt. Bewonerscommissie Bloemenbuurt Enkhuizen heeft een dagvaarding ontvangen van Stg. Woondiensten Enkhuizen.

Stg. Woondiensten betwist hierin de uitspraak van de Huurcommissie Wohv en de status als huurdersorganisatie. Dit, terwijl de bewonerscommissie aangeeft ondertussen al diverse goede gesprekken hebben gehad, het achterstallig onderhoud m.b.v. onze enquête zoveel mogelijk wordt opgelost en er onlangs het eerste gesprek is geweest over de kaderafspraken.

Uiteraard heeft de huurcommissie Wohv grondig onderzoek naar de status van de commissie gedaan.

De commissie stelt kritische vragen, over de behartiging van de huurdersbelangen en vraagt rapporten en verslagen op over de wijkvernieuwing. Ook worder er o.a. vragen gesteld over de sanering en de grondvervuiling, vragen metingen op en houden enquêtes.

De Bewonerscommissie betwist de legitimiteit van de door Stg. Woondiensten opgerichte Huurders Advies Raad (HAR) en stelt dat Stg. Woondiensten onvoldoende inspanningen heeft verricht om de huurdersbelangen te borgen.

De Bewonerscommissie vindt tevens dat de huurders op een veel eerder moment inspraak in de plannen hadden moeten krijgen, hadden mogen meebeslissen en eerder geïnformeerd hadden moeten worden over de wijkvernieuwingsplannen, betreffende het slopen, dan wel renoveren. De plannen die er nu liggen hebben als resultaat dat de huurders alleen mogen meebeslissen over bijvoorbeeld de kleur van de tegels en de vorm van de kraan.

De dagvaarding staat op 22 januari op de rol. Met de dagvaarding hoopt de Bewonerscommissie duidelijkheid van de rechter te krijgen. Ondertussen is de Gemeente Enkhuizen dan ook verzocht om de besluitvorming aangaande de wijkvernieuwingsplannen Bloemenbuurt uit te stellen tot de rechter een besluit heeft genomen.

Op 4 februari 2020, om 20:00 uur, zal de tweede jaarvergadering / bewonersbijeenkomst worden gehouden in IJsselzand. Alle huurders van de Bloemenbuurt zijn welkom. De Bewonerscommissie zal hen dan het een en ander uitleggen, de standpuntbepalingen toelichten en agendapunten met hen delen. Ook hoopt de Bewonerscommissie dan van de huurders te horen hoe zij hierover denken en welke andere zaken zij belangrijk vinden.

Bron: Bewonerscommissie Bloemenbuurt

[signoff]

Reageer op dit onderwerp