Bewoners Simon Koopmanstraat Wervershoof zijn de jakkeraars meer dan zat

WERVERSHOOF – Op initiatief van 3 bewoners van de Simon Koopmanstraat is er een handtekeningen actie opgezet i.v.m. te hard rijden op de betreffende weg.

De Dorpsraad heeft zich opgeworpen hier een rol in te spelen. Er is een overleg geweest tussen de politie ( Matthijs Leguijt), bewoners van de Simon Koopmanstraat en de Dorpsraad. Dit heeft er toe geleid, dat de politie drie maal de snelheid heeft gecontroleerd met de lasergun. De bevindingen waren positief, gemiddelde snelheid 52 km per uur. Hoogst gemeten snelheid was 67 km per uur.

Al met al viel dit dus mee. Maar het is altijd een moment opname. Wel gaf Matthijs aan, dat de gevoelssnelheid hoger lag. D.w.z. dat er af en toe een auto aan kwam, die te hard leek te rijden, maar bij meting toch maar bv 50 km reed. Die gevoelssnelheid kan de bewoners dus het gevoel geven, dat er te hard gereden wordt, maar in werkelijkheid men zich aan de snelheid houdt.

Dat zou kunnen betekenen, dat de Simon Koopmanstraat niet geschikt is voor 50 km, maar een 30 km zone zou moeten worden. Echter, op de 30 km zone aan de Dorpsstraat houdt men zich niet aan deze snelheid, dus echt werken doet dit niet.

Voorlopig heeft het de aandacht van de Dorpsraad en de politie, die regelmatig gaat controleren en met de gemeente is afgesproken, dat ze in het voorjaar een 0 meting gaan doen, middels lussen op het wegdek.

De Dorpsraad zal het verkeersveiligheidsaspect in het gehele dorp meenemen in de nieuw op te stellen Kernvisie in de loop van dit jaar. En zeker het gebied Simon Koopmanstraat, Europasingel, Vok Koomenweg, Matjador zal extra aandacht krijgen i.v.m. de te verwachten toename van fietsende jeugd van en naar de sportvelden en het nieuw te bouwen zwembad

Bron: De Binding

[signoff]

Reageer op dit onderwerp