Belastingmaatregelen Enkhuizer ondernemers in verband met corona

ENKHUIZEN – Momenteel worden ondernemers hard getroffen vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, zoals de sectoren toerisme, horeca en de detailhandel. Het college heeft de afgelopen weken diverse gesprekken gevoerd met ondernemers en heeft op basis daarvan besloten om een aantal specifieke belastingen voor ondernemers aan te passen.

Wethouder Esther Heutink: “De financiële mogelijkheden van de gemeente zijn beperkt. Daarom stellen wij de gemeenteraad voor om de ondernemers te compenseren die gemeentelijke belastingen betalen, maar waar vanwege de coronamaatregelen geen tegenprestatie tegenover staat.” Het gaat dan om de volgende maatregelen:

  • de precariobelasting wordt niet geheven voor de periode waarin de horecagelegenheden en de terrassen gesloten moeten blijven. Deze belasting is voor het (tijdelijk) gebruik van gemeentegrond, zoals een terras
  • voor de havengelden van de chartervaart wordt het wintertarief gehanteerd voor de periode waarop zij niet mogen uitvaren
  • voor de toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie wordt geen voorlopige aanslag opgelegd in het najaar van 2020. De definitieve aanslag wordt begin 2021 uitgestuurd, op basis van de daadwerkelijke bezoekersaantallen
  • organisaties die hun evenement hebben afgelast ontvangen hun leges voor de vergunningen terug
  • de invordering van belastingen worden met dagtekening 30 september hervat. Wanneer meer bekend is over verdere coronamaatregelen zullen ondernemers die nog niet betaald hebben worden benaderd. Daarbij wordt gekeken of zij behoefte hebben aan een individuele betalingsregeling

Vervolg
Een aantal van bovengenoemde maatregelen is direct uitvoerbaar. Enkele andere, waaronder de tarieven voor precario en havengelden vallen onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. De besluiten worden in de raadsvergadering van juni voorgelegd.

Reageer op dit onderwerp