Ambulance West-Friesland moest in 2020 57 keer uitrukken voor vergiftigingen van alcohol en/of drugs.

WEST-FRIESLAND – Dat blijkt uit cijfers over de alcoholintoxicaties 2020. Van de 57 keer dat de ambulance moest uitrukken ging het 17 keer om vergiftigingen voor minderjarigen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar, van deze 17 gevallen waren er 2 jonger dan 15 jaar. Vergeleken met 2019 een daling van 35% toen werden er 87 vergiftigingen geregistreerd.

Regionale acties

De zeven samenwerkende gemeenten in West-Friesland gaan dit jaar nieuwe acties ontwikkelen, wel onder voorwaarde van de geldende coronamaatregelen, om dit cijfer nog verder omlaag te brengen. Zo komen er bewustwordingscampagnes, voorbeeldgedrag van ouders, wordt de regionale drugsaanpak met zorgpartners, politie, jongerenwerkers en het onderwijs verder vorm gegeven en komt er een regionale afstemming op het gebied van handhaving. De reeds bestaande interventies die de regio West-Friesland aanbied in de vorm van trainingen, webinars en gastlessen voor jongeren en de ouders van deze jongeren al dan niet gekoppeld aan NIX18 blijft de regio gewoon aanbieden. En voor het najaar 2021 staat er nog een werkconferentie op de agenda.

De zeven Westfriese gemeenten gaan in 2021 samenwerken met de Projectgriep van de GGD om de jongeren en ouders bewust(er) te maken van de gevolgen en gevaren van alcohol-en drugsgebruik. Dit zal van de zomer gebeuren via campagnes zoals ‘De Zomer van NIX’, drugspreventie op plekken waar jongeren komen, een gepland onderzoek onder alcoholverstrekkers en onder jongeren via de Jongvolwassenmonitor en er aan scholen zal een interventieprogramma worden aangeboden.

Reageer op dit onderwerp