Agribusiness spoort gemeenten aan voor betere huisvesting tijdelijke werknemers

ENKHUIZEN – De Agribusiness in Westfriesland luidt de noodklok over de nog steeds onvoldoende huisvesting voor hun personeel. In de agrarische sector is de toenemende krapte op de arbeidsmarkt meer en meer merkbaar waardoor er er ook meer en meer een beroep op arbeidsmigranten moet worden gedaan.

Maar met de komst van meer en meer arbeidsmigranten neemt de huisvesting voor deze groep mensen ook schrijnenden vormen aan en ondanks dat de ondernemers hun verantwoording willen nemen door het bieden van adequate huisvesting werkt gemeentelijk beleid en uitvoering daarvan tegen.

In 2012 zijn er in Noord-Holland Noord zijn de gemeenten al gaan samenwerken om te werken aan een oplossing voor huisvesting voor deze groep werknemers maar in de praktijk komt er nog maar weinig van terecht. Veel projecten voor huisvestingslocaties blijven hangen in de planfase omdat er vanuit de gemeente geen groen licht komt vooral door gebrek aan prioriteit of capaciteit en ontkenning van het probleem. Maar ook de ‘NIBMY(Not In My Backyard) gedachte speelt een grote rol.

Ondertussen staat het water aan de lippen bij de diverse bedrijven die werkzaam zijn in de agribusiness en willen dat de gemeenten zo snel mogelijk eens stappen gaat zetten voor betere opvang van arbeidsmigranten.

Uitzendbureau’s kopen nu massaal koopwoningen in de goedkope sociale sector op, woningen tot 235.000 euro om zo hun personeel toch onderdak te kunnen geven terwijl de bedrijven hun personeel het liefst op hun eigen terrein wil gaan huisvesten maar door de politiek en gemeenten hier vrijwel niet de kans voor krijgen.

In gesprek met diverse bedrijven binnen de agribusiness komt al snel naar voren dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn geworden voor deze bedrijven.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp