Afsluitingen aan wegen en waterwegen door onderhoud aan bruggen

ENKHUIZEN – Vanaf 10 augustus tot eind oktober worden er werkzaamheden uitvoeren aan een fietsbrug aan het Langeland, de duikerbrug en een keermuur aan de Douwe Brouwerweg en de duikerbrug in de Sebastiaan Centenweg.

Uit inspecties blijkt dat de houten wanden slecht zijn. Om ervoor te zorgen dat de veiligheid gewaarborgd blijft, worden deze vervangen door wanden van kunststof materiaal. Ook de bestrating en beschoeiing van de 2 havenpleintjes worden vernieuwd. Door trilwerkzaamheden voor het aanbrengen van de damwand, beschoeiing en bestrating kan er geluidsoverlast ontstaan.

Planning werkzaamheden

  • maandag 10 augustus starten de werkzaamheden aan de houten wanden en het havenpleintje van de brug ter hoogte van Douwe Brouwerweg nr. 51
  • vervolgens is de wand op de hoek van de Douwe Brouwerweg/Jan Gooskaai aan de beurt
  • daarna de houten wanden en het havenpleintje van de Sebastiaan Centenweg bij het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap
  • als laatste worden de houten wanden van de fietsbrug bij het Langeland ter hoogte van nr.19 vervangen.

Afsluitingen wegen
Tijdens de werkzaamheden is alleen de route over de fietsbrug van het Langeland afgesloten.

Er is wel kans op tijdelijke stremmingen door aan- en afvoer van materialen. De aannemer zorgt dat de stremmingen zo kort mogelijk duren. Ook zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar in verband met plaatsen van werkmateriaal en een keet.

Stremming voor bootjes
De werkzaamheden worden deels vanaf het water uitgevoerd, hierdoor is de doorvaart bij de bruggen gestremd voor bootjes. Ligt uw bootje afgemeerd bij de havenpleintjes, zorg dan tijdelijk voor een andere ligplaats.