4.5 C
Enkhuizen
29 november 2020 02:08
Enkhuizen Actueel

Gemeente

96.000 euro voor beheer museumschatten Enkhuizen

ENKHUIZEN – 96.000 euro is het bedrag dat wethouder Luyckx denkt nodig te hebben om tot 2023 de gemeentelijke cultuurhistorische collectie te kunnen beheren en qua registratie, beheer en behoud op orde te brengen.

Het geld is vooral nodig voor het verwerken van gemiddeld 12 objecten per dag door het Westfries Museum en zal rond juli 2023 worden afgerond. De gemeente Enkhuizen bezit zo’n 7000 artefacten/items en deze zijn nu nog verdeeld over verschillende locaties in West-Friesland.

Een deel ligt in het depot van het Westfries Museum, ook het Zuiderzeemuseum heeft een deel van de collectie in haar depot liggen, natuurlijk ligt er bij het Westfries Archief ook een groot deel van het geschreven woord opgeslagen, het Stadhuis in Enkhuizen heeft een deel en als laatste ligt een deel van de collectie opgeslagen bij Imming Logistics in De Goorn.

De gemeente Enkhuizen heeft ooit een fulltime collectie-beheerder gehad maar die moest vanwege bezuinigingen plaatsmaken. Omdat de post werd wegbezuinigd is de de collectie van Enkhuizen een soort van gatenkaas geworden. Het college ziet daarom ook het belang om er weer continuïteit in te brengen. De huidige collectiebeheerder heeft daar een start mee gemaakt maar de klus bleek zo groot te zijn dat registratietaken op de achtergrond belanden omdat er veel incidentele taken en vragen bij kwamen op het gebied van bruikleen, fotoreproducties, vragen over collectiestukken, restauraties, het blijkt dat veel collectiestukken brandschade hebben opgelopen. etc etc etc.

Erfgoedwet

De gemeente Enkhuizen is verplicht, door de Erfgoedwet, om de museale collectie van de gemeente te beheren en te beschermen. Dit houdt in dat de gemeente Enkhuizen niet zomaar collecties van de hand kan doen en ook de staat van de collecties in goede conditie moet houden.

Financiën

In een brief aan de gemeenteraad van Enkhuizen schrijft het college: “In de genoemde Uitvoeringsnota Cultuurbeleid is voor de periode 2017 t/m 2020 uitgegaan van onttrekkingen uit de reserve Kunst- en Museumbeleid van € 35.000 per jaar gedurende vier jaar: 4 x € 35.000 is € 140.000. In de afgelopen vier jaar is voor dit doel echter € 95.000 aan deze reserve onttrokken, zodat er voor dit doel nog € 45.000 aan financiële ruimte resteert. De kosten voor het verlengen van de opdracht zijn in 2020 (1-7 t/m 31-12) € 20.000 en deze kunnen in de begroting 2020 worden gedekt uit het budget “uitvoering Cultuurnota”. De kosten in 2021 en 2022 bedragen € 38.000 per jaar en kosten voor 2023 (1-1 t/m 9-7) bedragen € 20.000. Er moet dan nog € 96.000 (2 x € 38.000 + € 20.000) worden gedekt. Wij stellen voor het niet gebruikte deel van de geraamde onttrekkingen over de periode 2017-2020 ad € 45.000 aan te wenden als dekking voor deze kosten en de overige € 51.000 te onttrekken aan de reserve Kunst- en Museumbeleid. De voorgestelde dekking in 2021, 2022 en 2023 is ten laste van de Reserve Kunst- en Museumbeleid en daarom dient dit voorstel voor onttrekking uit de bovenbedoelde reserve conform de Nota Reserves en Voorzieningen 2016 aan u te worden voorgelegd.

Reageer op dit onderwerp