700 nieuwbouwwoningen in de Gommerwijk.

ENKHUIZEN – Een forse uitbreiding van de wijk Gommerwijk-west, 700 nieuwbouw woningen zullen daar na 2020 gaan worden gebouwd. Dinsdagavond vertelde wethouder Erik Struijlaart dat niet alleen deze 700 woningen in de Gommerwijk in de planning staat maar ook nieuwbouw in de binnenstad van Enkhuizen daarnaast mogelijk is.

Het was nog even spannend of de gemeenteraad wel akkoord zou gaan met deze plannen, vooral de SP had bedenkingen, die wilde juist dat de maximale hoeveelheid van 700 woningen werd losgelaten zoals ook in het rapport van RHO Adviseurs stond. De wethouder vertelde in zijn uitleg dat in de zienswijze geen maximale hoeveelheid woningen stond terwijl dit wel verplicht is volgens de wet.

De raad gaf wel aan dat het gebied tot aan het Streekbos niet volledig mag worden volgebouwd maar dat er wel snel gestart moet worden met het bouwen van woningen vanwege de enorme behoefte aan nieuwbouwwoningen.

De wethouder beloofde in het voorjaar van 2020 met een uitgewerkt plan te komen zodat in 2022 kan worden begonnen met de bouw van de woningen.

[signoff]

Reageer op dit onderwerp