60km/u op N-wegen in Noord-Holland

WEST-FRIESLAND – De SP Noord-Holland wil dat de provincie de maximale snelheid op n-wegen verlaagd naar 70 of zelfs 60km/u, op wegen waar nu nog een maximale snelheid van 100km/u geldt moet worden teruggebracht naar 90 of 80km/u.

In het onderzoek gedaan door de Antea-group komt als conclusie naar voren dat een verdere verlaging van de maximale snelheid flink kan bijdragen aan de afname van de stikstofdepositie, dit is belangrijk om noodzakelijke natuur in Noord-Holland te versterken en te verbeteren.

Samen met Jaap Hollebeek van de Partij voor de Dieren heeft Wil Hoogervorst (SP) vragen gesteld aan de gedeputeerde over de mogelijkheid om de snelheid op N-wegen verder omlaag te brengen.

Zo willen beiden weten of de provincie al een plan van aanpak heeft gemaakt om op N-wegen de maximumsnelheid concreet te verlagen maar ook willen beiden weten van de provincie welke provinciale wegen volgens de provincie hiervoor het eerst in aanmerking gaan komen.

Ook wijzen beiden op het geluidsprobleem dat flink zal afnemen als er langzamer gaat worden gereden op N-wegen, en willen dat de provincie een overzicht gaat maken waar bewoners van woningen geluidsoverlast ervaren van langsrazend verkeer.