Enkhuizen Actueel

Foto: Pixabay

Bedrijven

1000 zonprojecten vragen Liander om plek op stroomnet

NOORD-HOLLAND – In Noord-Holland hebben 985 producenten van zonnestroom netbeheerder Liander gevraagd om een plek op het elektriciteitsnet. Zij deden dit om in aanmerking te komen voor een deel van de 4 miljard euro die het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar heeft gesteld in de voorjaarssubsidieronde.

Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plaatsen vol, met name door de snelle en grootschalige opkomst van zonneparken. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat subsidiegeld vast komt te zitten in projecten die uiteindelijk geen bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen hebben ondernemers sinds het najaar een verklaring van de netbeheerder nodig om SDE+-subsidie aan te vragen. De verklaring geeft aan dat het elektriciteitsnet op het moment van de aanvraag voldoende ruimte biedt om de binnen een project opgewekte elektriciteit te transporteren. Echter, er zijn vele zoninitiatieven in ontwikkeling. Daardoor bestaat de kans dat het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt tegen de tijd dat de ondernemers die nu een aanvraag hebben ingediend hun zonnepanelen geïnstalleerd hebben. Dan moeten zij wachten met teruglevering van zonnestroom tot het net is uitgebreid.

Zonnepanelen op daken en grond

De aanvragen komen van ondernemers met plannen voor meer dan zo’n 50 zonnepanelen op daken of grond. Het gros van de aanvragen komt van agrariërs en bedrijven die plannen hebben voor zonnepanelen op daken. In Noord-Holland hebben 36 ondernemers Liander gevraagd naar de mogelijkheden om stroom uit een nieuw grondgebonden zonnepark terug te leveren aan het elektriciteitsnet. In totaal vroegen de ondernemers ruimte op het elektriciteitsnet voor omgerekend 570 voetbalvelden met zonnepanelen (399 megawatt).

Forse uitbreiding Noord-Hollandse elektriciteitsnet

Liander heeft 843 van de 985 aanvragers laten weten dat er op dit moment voldoende ruimte op het elektriciteitsnet is om hun opgewekte stroom te kunnen vervoeren. Huibert Baud, manager netontwikkeling van Liander, plaatst wel een kanttekening. “Door de snelle en grootschalige opkomst van zonnepanelen raakt het net elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol, zeker ook in Noord-Holland. Het net is niet ontworpen voor grootschalige regionale opwek van stroom in landelijke gebieden. Extra of nieuwe capaciteit van het elektriciteitsnet aanvragen is geen vanzelfsprekendheid meer. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, breiden we het net op veel plaatsen fors uit, in Noord-Holland alleen al dit jaar voor €285 miljoen. Door onder meer lange vergunningstrajecten- en procedures kost uitbreiding veel tijd. Daarnaast zet Liander stevig in op innovatieve oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken. Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste van de wereld. Dat willen we zo houden en overbelasting en storingen voorkomen. Daarom laten we nieuwe producenten van duurzame stroom pas weer toe op een vol net als dit uitgebreid is.”

1004 voetbalvelden in Noord-Holland vol zonnepanelen

Zonnestroom is hot. De afgelopen periode heeft Liander enorm veel zonnepanelen op zijn netten aangesloten. In de eerste drie maanden van 2020 is de hoeveelheid zonnepanelen in Noord-Holland met 44% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is een toename van omgerekend 308 voetbalvelden vol zonnepanelen. Omgerekend heeft Liander in Noord-Holland inmiddels 1004 voetbalvelden met zonnepanelen (703 megawatt) verdeeld over daken van woningen, bedrijven en zonneparken aangesloten op zijn elektriciteitsnet.

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?